Úvod PR Články SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach ponúka do prenájmu sklad

SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach ponúka do prenájmu sklad

REKLAMA

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, ponúka do prenájmu nebytové priestory–sklad (plechová hala,) zapísaný v liste vlastníctva č 팡파레 다운로드. 333, s. č. 156, parcela č. 717/78. Prenajímateľ SOŠRR Rakovice ako správca majetku TTSK je oprávnený dať do prenájmu majetok tretej osobe po súhlase zriaďovateľa 몰디뷰 앱 다운로드.

Jedná sa o sklad s 갓오브 곡괭이 다운로드. č. 156  s celkovou  rozlohou 356 m2 (plechová hala). V sklade je zabezpečené elektrina, nie je vykurovaný a je bez dodávky vody. Sklad má samostatný vchod z ulice 사랑해 파리 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného priestoru je stanovená vo výške 8,50,- € za 1 m2 bez DPH.
V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za prevádzku prenajímaných priestorov 역도요정 김복주 1화 다운로드.

DOBA NÁJMU: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 01.04.2021 do 31.03.2022.

Cenovú ponuku na prenájom uvedených priestorov je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom  priestorov “ v lehote do 12.03.2021 do 11.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice, 922 08 Rakovice 25.

Bližšie informácie osobne, alebo na tel. čísle 033 77 961 08, 0903 447 094.

PR

REKLAMA