Úvod PR Články SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice ponúka do prenájmu sklad

SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice ponúka do prenájmu sklad

REKLAMA
Knebl
엠씨더맥스 전집 다운로드

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor – sklad o rozlohe 84 m2 시를 잊은 그대에게 다운로드.

CENA: Minimálna cena za nebytový priestor je stanovená vo výške 8,50 €/1 m2 bez DPH za rok Genuine for Windows 7. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené plochy je možné prenajať od 01.10.2020 창조의 법칙 다운로드.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ Sklad “ v lehote do 24.09.2020 do 10.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice 트위치 동영상 다운로드.

Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094

PR

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba