Úvod PR Články SOŠ Rakovice ponúka do prenájmu sklad

SOŠ Rakovice ponúka do prenájmu sklad

REKLAMA

Prenajímateľ Stredná odborná škola Rakovice má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory – sklad.

Celková  rozloha nebytových priestorov je 84 m2, minimálna cena nájmu nebytových priestorov je stanovená vo výške 8,50 € za 1 m2 bez DPH za rok 커피가 식기전에 다운로드. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré nájomca bude uhrádzať. Uvedené nebytové priestory sú vhodné na skladovanie nie sú vykurované, bez dodávky vody s el 지누션 다운로드. rozvodmi. Sklad má samostatný vchod.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú v termíne od 01.10.2019 /podľa potreby/.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ sklad “ v lehote do 24.09.2019 do 10.00 hod socket.io.js. na adresu: Stredná odborná škola 922 08 Rakovice.

Bližšie informácie na tel. čísle 0337796108, 0903447094. Kontaktná osoba Ing. Múdra Mária Remixos 3.0.

PR

REKLAMA