Úvod PR Články SOŠ Rakovice hľadá učiteľov

SOŠ Rakovice hľadá učiteľov

REKLAMA

Stredná odborná škola Rakovice prijme do zamestnania učiteľa ekonomických predmetov a učiteľa odborných záhradníckych predmetov.

Miesto práce:
Stredná odborná škola Rakovice 25

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Termín nástupu:
01 Windows 98 se download. 09. 2019

Mzda:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 759 – 1038,50 €/mesiac

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru

Pracovná náplň:
vyučovanie ekonomických a odborných záhradníckych predmetov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
doklady o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania : do 31 Black Desert Download. 08. 2019

Slobodným možnosť poskytnutia ubytovania

Adresa podania: 
Stredná odborná škola Rakovice 25, 922 08 Rakovice

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

Kontaktná osoba:

Ing endless os 다운로드. Mária Múdra, riaditeľka SOŠ Rakovice
tel.: 0337796108, 0903447094

PR

REKLAMA