Connect with us

PR Články

Škola v Rakoviciach ponúka na prenájom zatrávnený pozemok

Published

on

Reklama
Reklama

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu zatrávnený pozemok – celková  rozloha zatrávneného pozemku – 1 500 m2.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného pozemku priestorov je stanovená vo výške 0,30 € za 1 m2/rok bez DPH. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedený pozemok je možné prenajať od 01.06.2020.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom zatrávneného pozemku“ v lehote do 28.05.2020 na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Reklama

PR

Populárne články