Úvod PR Články Škola v Rakoviciach ponúka na prenájom zatrávnený pozemok

Škola v Rakoviciach ponúka na prenájom zatrávnený pozemok

REKLAMA
Knebl
next Pot Player codec

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu zatrávnený pozemok – celková  rozloha zatrávneného pozemku – 1 500 m2 은지원 160 다운로드.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného pozemku priestorov je stanovená vo výške 0,30 € za 1 m2/rok bez DPH. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať Download the book simulator.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedený pozemok je možné prenajať od 01.06.2020.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom zatrávneného pozemku“ v lehote do 28.05.2020 na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice Bluetooth download.

PR

Mercy Song
REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba