Connect with us

PR Články

Škola v Rakoviciach ponúka byt na prenájom

Published

on

Reklama
Reklama

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu bytové priestory celková rozloha 77,50 m2, byt 1. Kategórie /tri izby, kuchyňa, kúpeľna, WC, chodba, komora/.
Vykurovanie plynové, voda, odpad. Byt má svoje merače. Úhrada energií je platená nájomcom na základe skutočnej spotreby a nie je napočítaná v cene nájmu.

Minimálna cena za prenájom priestorov je nasledovná:

Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená – obytné miestnosti 43,65 m2 cena 1,1219 € a vedľajšie miestnosti 34,30 m2 á 0,5244 €.
V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať spojené so základným prevádzkovým zariadením bytu.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.09.2021.
Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ Byt “ v lehote do 02.08.2021 do 10.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094
Reklamný článok
 

Populárne články