Úvod PR Články Nájom bytových priestorov Rakovice

Nájom bytových priestorov Rakovice

REKLAMA
Skola Rakovice

SOŠ Rakovice dáva v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ v Rakoviciach do prenájmu byt 1-kategórie v bytovom dome súp 에쒸비 전권 다운로드. č. 22, zapísané na LV č. 333. Celková plocha bytu je 75,67 m2.

V byte sú: dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a komora Download Blue Manto. Vykurovanie je centrálne, plynové. Všetky média majú svoje merače.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Knebl

Minimálna cena:

obytné miestnosti 43,60 m2 x 1,121954 € 48,9171 €
vedľajšie miestnosti 26,94 m2 x 0,524464 € 14,1290 €

V uvedenej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkou bytu 쇼미더머니4 거북선 다운로드.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2018 do 30.09.2020. Rozhodujúcim kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za prenájom bytu Download Cairo.

Bližšie informácie budú poskytnuté SOŠ Rakovice na tel. čísle 033 77 961 08 v pracovných dňoch od 7,30 do 14,30 hod.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke, označenej názvom „Prenájom bytu“ v lehote od zverejnenia inzerátu do 20.09.2018 do 14,30 hodine na adresu: Stredná odborná škola Rakovice, Rakovice 25, 922 08 Veselé 일시정지 다운로드.

PR

REKLAMA