Úvod PR Články ESESKO pozýva na prvú párty – príďte si vychutnať tie najlepšie oldies...

ESESKO pozýva na prvú párty – príďte si vychutnať tie najlepšie oldies hity

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Priaznivci dobrej zábavy sa konečne dočkali. Vynovené ESESKO na Bratislavskej 130, na sídlisku Adam Trajan, tento piatok 11 Sheed it twice. júna môže konečne privítať hostí na prvej pokoronovej párty. V rámci Oldies Party sa pripravte na pretancovanú noc plnú tých najlepších hitovíc minulosti oracle 10g linux. Nezabudnite si rezervovať box, kapacita je zatiaľ obmedzená, no veríme, že aj tak to bude stáť za to 😎 Zdieľajte, pozvite všetkých a v piatok sa vidíme na parkete aj pri bare ✌️🥂❤️ Instagram profile.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Music: DJ LUKAS.O
Nefajčiarsky priestor
Vstup 18+
Info & rezervácie 090546374
Vstup free
Dresscode – zákaz vstupu v teplákoch a v pracovnom odeve !! 아발로 왕국의 엘레나 다운로드!

ESESKO je útulná kaviareň a bar v tesnej blízkosti sídliska Adama Trajana 신나는 힙합 다운로드. Špecializuje sa na ponuku výbornej kávy PAVIN CAFFE, obľúbeného piva Pilsner Urquell a vína Mrva & Stanko.

Podmienky účasti na podujatí:

§ 1 Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam
Podľa § 48 ods. 4 písm. zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám–podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, a to:

c) nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch
okresov v 2. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u (oranžová farba)

e)pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19
nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,

§ 7 Spoločné ustanovenia(1)
Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu

COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19
(mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180
dňami,

(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je
oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo
vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného
dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto
dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného
podujatia oprávnený nahliadnuť.

➡Každý návštevník musí pri vstupe oznámiť svoje telefónne číslo, alebo mailový kontakt.
➡ Každý návštevník musí mať prekryté dýchacie cesty (rúško, šatka, respirátor – jedno z toho)
➡ Zákaz podávania rúk.
Na základe nariadení ÚVZSR, všetky podmienky zo strany prevádzky budú dodržané, ako hygienické, tak aj kapacitné.

Esesko caffe & bar si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, agresívne správanie a tď. Posúdenie skutočností je v kompetencií personálu.
PR

REKLAMA