Úvod Novinky Chceš rozvíjať vidiek, alebo sa stať floristom či záhradníkom? Študuj v Rakoviciach

Chceš rozvíjať vidiek, alebo sa stať floristom či záhradníkom? Študuj v Rakoviciach

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
바키 2018 다운로드

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l You and Ied the first term. ročníka štvorročného a trojročného štúdia na SOŠRR Rakovice v školskom roku 2020/2021 Direct 3D download.

Voľné miesta sú v nasledujúcich študijných a učebných odboroch:

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

študijné odbory:

4239M floristika
4553K podnikateľ pre rozvoj vidieka
6405K pracovník marketingu

učebné odbory:
4569H viazač – aranžer kvetín
4571H záhradník

Uchádzač podáva prihlášku na štúdium do 20.06.2020
Kontakt: 033/7796108, 0903 447 094
e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

PR

roll shop 공유기 펌웨어 다운로드
REKLAMA