Úvod Novinky Ani vám nechýba regionálna samospráva, možno robíte chybu

Ani vám nechýba regionálna samospráva, možno robíte chybu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ani vám nechýba regionálna samospráva a neviete čo pre vás môže urobiť samosprávny kraj alebo župa, ako sa často označuje 고독한 미식가 시즌5 다운로드? Možno robíte chybu.

Kraj hospodári s nemalými finančnými prostriedkami

Od štátu dostáva prerozdelené výnosy z daní fyzických osôb, vyberá dane z motorových vozidiel, má príjmy z podnikania, vlastnenia a prenájmu majetku, patria mu niektoré administratívne poplatky od občanov a podobne Mid 24 o'clock download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Za čo kraj zodpovedá

Má pôsobnosť v oblasti územného plánovania, civilnej ochrany, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry Office365 Excel Download. Zabezpečuje aj rôzne verejnoprospešné služby, má možnosť čerpať financie z eurofondov. Kraj je správcom ciest II. a III. triedy, vydáva licencie na autobusovú dopravu, reguluje ceny a zľavy v prímestskej autobusovej doprave, v prípade Trnavského samosprávneho kraja vlastní aj rozhodujúci podiel akcií Letiska Piešťany a mal by riešiť aj nový most cez Váh 큐라 프로그램 다운로드. Má na starosti stredné školy, zabezpečuje ich financovanie, rozhoduje napríklad aj o tom koľko tried bude otvorených a to bez ohľadu, či ide o štátne, cirkevné, alebo súkromné zariadenia cj 서체. Kraj je zriaďovateľom niektorých nemocníc, môže zdravotníckym zariadeniam udeľovať licencie a môže ich aj predať do súkromných rúk 생활코딩 동영상 다운로드. Prevádzkuje domovy sociálnych služieb, stanovuje v nich, koľko budú klienti za tieto služby platiť. Kraj zriaďuje a prevádzkuje múzeá, galérie, knižnice, divadlá a iné kultúrne zariadenia 마인크래프트 pc 최신버전 다운로드. Úlohou kraja je koordinovať rozvoj a spoluprácu s obcami, vykonávať vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja 교보문고 ebook 다운로드.

Ešte stále sa Vám zdá, že samosprávny kraj a jeho riadenie sa Vás netýka? Alebo, podobne ako my, nie ste spokojní s jeho prácou 두사람 다운로드? Práve preto sme sa rozhodli kandidovať za poslancov krajského zastupiteľstva. Ak máte podobný názor, príďte 4. novembra k volebným urnám a spoločne sa pokúsime urobiť zmenu k lepšiemu 포코팡 apk 다운로드.

Váš Peter Tremboš a Michal Fiala

Reklamný článok – Objednávateľ : Peter Tremboš, Bratislavská 2735/2, Piešťany, Michal Fiala, A. Hlinku 57/73, Piešťany Dodávateľ: HPA, s.r.o., Bodona 48, Piešťany

REKLAMA