REKLAMA
Skola Rakovice

Alzheimercentrum špecializované na starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou ponúka voľné pracovné pozície zdravotná sestra, opatrovateľ a opatrovateľka 삼성 갤럭시 앱 다운로드.

Spoločnosť pôsobí v oblasti starostlivosti o ľudí postihnutých touto chorobou už dvadsať rokov. Svojim zamestnancom ponúka dobré mzdové podmienky, hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, 25 dní dovolenky, dotované stravovanie, ale aj odborný rast a vzdelávanie Download cakewalk. Prostredie, v ktorom zamestnanci pracujú má rodinných charakter. Zamestnancom sa mzda každoročne navyšuje a dostávajú ročnú vernostnú odmenu Download Aooni 3.0. Pre ich deti firma organizuje letný tábor.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl
Dompek Pizza 2021

Úlohou zdravotnej sestry je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, monitoring, hodnotenie a evidencia zdravotného stavu klienta a dohľad nad výkonom práce opatrovateľov GearFit Manager. Záujemcovia musia mať ukončené odborné vzdelanie, trpezlivý, ústretový prístup a samozrejme trpezlivosť.

Ošetrovatelia sa starajú o klientov pri bežných denných činnostiach a pomáhajú pri záujmových aktivitách href tag. Potrebná je u nich predovšetkým chuť pomáhať druhým, láskavosť, trpezlivosť a ústretový ľudský prístup. Vítaná je skúsenosť so starostlivosťou o seniorov a výhodou je rovnako kurz pracovníka v sociálnych službách

Kontaktná osoba: Adéla Jetýlková
e-mail: jetylkova@alzheimercentrum.cz | mobil: +420 775 893 834
webové stránky: www.alzheimercentrum.cz

PR

REKLAMA