Úvod Podujatie

Podujatie

zvoľte si spôsob zobrazenia >> kalendár zoznam

XXI 바이트 계산기 다운로드. Organové dni v Piešťanoch 2020 – Zuzana Šebestová (spev), Stanislav Šurin

Koncert
18.08.2020 o 19:30 h / Dom umenia Piešťany

ORGANOVÉ DNI V PIEŠŤANOCH 2020

XXI 화이트 라이언 찰리 다운로드. ročník medzinárodného organového festivalu

ZUZANA ŠEBESTOVÁ, spev

STANISLAV ŠURIN, organ / klavír

Program :
S. Bach, W Modern Combat. A. Mozart, P. Eben, S. Šurin, M. Nosetti

Stanislav Šurin sa narodil v roku 1971 v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi Parasitic Water Part 1. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniu, s ktorou uviedol viaceré skladby pre organ a orchester. Sólisticky účinkoval v roku 2000 aj National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše na Tchajwane helix jump 다운로드. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, Kanade, Ruskej federácii, Uzbekistane, Kazachstane, Japonsku a Hong Kongu. Na svojom konte má niekoľko sólových organových nahrávok. Je zakladateľom a organizátorom viacerých organových festivalov na Slovensku. V rokoch 2006 – 2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbách nových organov. Tejto problematike sa venuje aj ako publicista a organizátor. Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. V roku 2011 mu vyšiel spevník a CD jeho liturgických skladieb Antifóny a duchovné piesne a v roku 2013 CD album jeho piesní na básne Miroslava Válka Dáma v rýchliku. V roku 2009 mu bola za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov udelená cena Sebastian. Konferencia biskupov Slovenska mu v roku 2016 udelila cenu Fra Angelica za „osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku“.

Vstupné: 8,-€ / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk