Úvod Podujatie

Podujatie

zvoľte si spôsob zobrazenia >> kalendár zoznam

Zrušené – Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Koncert
09.03.2020 o 19:00 h / Dom umenia Piešťany

Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Marián Lejava, dirigent
Filip Jaro, kontrabas

Program:

Ludwig van Beethoven
Fidelio, predohra k opere, op. 72

Igor Stravinskij
Suita č. 1 pre malý orchester
Suita č. 2 pre malý orchester

Sergej Kusevickij
Koncert pre kontrabas a orchester fis mol, op. 3

prestávka

Ludwig van Beethoven
Symfónia č. 5 c mol, op. 67 Osudová

SYMFONICKÝ ORCHESTER VŠMU

Potreba systematickej výučby orchestrálnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave priviedla vedenie
VŠMU v Bratislave v roku 1994 k vytvoreniu symfonického orchestra 바이트 계산기 다운로드. Pri jeho vzniku stál o. i. aj dirigent Viktor Málek, ktorý v školskom roku 1994 – 1995 začal s telesom pravidelne pracovať. V roku 1997 prevzal umelecké vedenie Symfonického orchestra VŠMU Mario Košík, ktorý ďalej zdokonaľoval systém práce a prípravu koncertov.
V rokoch 1998 – 1999 bola stálym koncertným pódiom orchestra Moyzesova sieň, kde sa podarilo v rámci spolupráce
s Filozofickou fakultou UK vytvoriť cyklus koncertov VŠMU (aj iného zamerania). Neskôr začal orchester pravidelne vystupovať v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v rámci koncertného cyklu Junior, určeného pre mládež 화이트 라이언 찰리 다운로드. Tieto koncerty sa postupne stali najvýraznejšími verejnými umeleckými podujatiami školy.

V súčasnosti Symfonický orchester VŠMU koncertuje spravidla jedenkrát počas školského roka súčasne
s koncertmi ďalších typov orchestrov menšieho obsadenia (VŠMU BAROQUE ENSEMBLE, VŠMU MODERN ORCHESTRA a pod.). Od roku 2015 sa začala rozvíjať koncertná činnosť orchestra aj mimo Bratislavy i Slovenska (Piešťany, Brno, Praha, Viedeň, Olomouc).

So Symfonickým orchestrom VŠMU pracovali a koncertovali známe umelecké osobnosti zo Slovenska, ako Juraj Valčuha, Bystrík Režucha, Peter Feranec, Anton Popovič, Rastislav Štúr, Marián Lejava, ale aj zo zahraničia – Michael Dittrich (Rakúsko), Daniel Gazon (Belgicko), Tomáš Hanus (Česko), Jaroslav Kyzlink (Česko), Marek Štryncl (Česko), Martin Majkút (Slovensko/Spojené štáty americké) a Alexander Kornienko (Rakúsko).

Do prípravy orchestrálnych koncertov sú zapojení aj pedagógovia predmetu Štúdium orchestrálnych partov a sól Katedry strunových a dychových nástrojov HTF Modern Combat.

Mgr. art. Vladimír Sirota
koordinátor orchestrálnych projektov HTF (Kancelária umeleckej produkcie HTF VŠMU)

Dirigent a skladateľ Marian Lejava je štvornásobným nominantom a dvojnásobným držiteľom Radio_Head Awards za album roka (2014, 2017), dvoch cien Hudobného fondu (Jána Levoslava Bellu, 2003 a Frica Kafendu, 2018) a ďalších domácich i zahraničných skladateľských cien (Česko, Spojené štáty). Je vyhľadávaným dirigentom nielen hudby 20. a 21. storočia.

V roku 2000 – 2009 bol hlavným dirigentom VENI ensemble a v roku 2010 inicioval vznik VENI Academy, kde pôsobil ako dirigent a lektor. Od roku 2014 je hlavným dirigentom Prague Modern ensemble (Česko). Pravidelne spolupracuje s domácimi orchestrami a opernými scénami. V roku 2019 inicioval vznik medzinárodného ansámblu Salvænsemble (Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko) Parasitic Water Part 1.

Dodnes v premiére uviedol vyše 100 súčasných ansámblových, orchestrálnych a scénických diel slovenských a svetových skladateľov na festivaloch doma aj v zahraničí. Pravidelne hosťuje v európskych operných domoch a orchestroch (Nemecko, Maďarsko, Francúzsko, Čína, Japonsko, Česká republika a i.). Podieľal sa na realizácii vyše 20 CD albumov (Pavlík Records, Naxos, Hudobný fond a i.). Jeho diela odzneli na domácich i zahraničných festivaloch súčasnej hudby (ISCM World New Music Days: Zagreb 2005, Košice 2013, Tallin 2019). Od roku 2012 sú jeho diela majoritne premiérovo uvádzané (Maďarsko, Česko, Švajčiarsko) helix jump 다운로드.

Od roku 2007 je interným pedagógom na VŠMU v Bratislave, kde vyučuje skladbu a orchestrálne dirigovanie. V rokoch 2007 – 2014 bol hlavným dirigentom Operného štúdia. Okrem toho prednášal aj na FF UK v Bratislave, na JAMU v Brne, HAMU v Prahe a Akadémii umení v portugalskom Aveire. Od roku 2018 je externým pedagógom skladby pražskej HAMU s dvojročnou platnosťou.

Filip Jaro sa narodil v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabas ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Aktuálne sa ako doktorand HTF VŠMU venuje pod vedením prof. Jána Slávika dizertačnej práci zameranej na koncertantnú tvorbu J. M. Spergera. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V roku 2005 vyhral 1. miesto na Súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky a v roku 2007 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne, kde mu cenu odovzdával významný svetový kontrabasista Catalin Rotaru.

Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, J. Valenta, W. Guttler a C. Rottaru. Na majstrovských kurzoch vo Viedni spolupracoval s H. Mayrom a J. Niederhammerom.

Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, so Štátnou filharmóniou Košice, orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergerncie, Hudba Trnave a i. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov ako sú Stefan Lano, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinique a i.). V rokoch 2007 – 2019 bol členom Orchestra Slovenského národného divadla, kde od roku 2008 zastával pozíciu zástupcu vedúceho a od 2018 pozíciu vedúceho hráča skupiny kontrabasov. Od apríla 2019 je členom Slovenskej filharmónie.

Ako komorný hráč spolupracuje Filip Jaro aj s Moyzesovým kvartetom a zoskupením Mucha Quartet, s ktorými absolvoval okrem iného cyklus koncertov k výročiu Antonína Dvořáka. V lete 2017 účinkoval v Bratislave ako komorný spoluhráč so Sarah Chang.

Jeho sólový repertoár siaha od hudby baroka až po 20. storočie. Každoročne usporadúva recitály a kontrabasové koncerty v koncertnom duu s manželkou a klaviristkou Xéniou Jarovou zamerané na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja. Ako stabilné koncertné duo pôsobia od roku 2011. S úctou k významnému kontrabasistovi a skladateľovi Johannovi Mathiasovi Spergerovi zastrešili svoje pôsobenie prijatím názvu Sperger Duo. Sú členmi medzinárodnej Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft.

Spoločne získali Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012, hrali recitál v priamom prenose Slovenského rozhlasu. Pravidelne účinkujú v koncertných cykloch Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina, Hudobné večery na Palisádach, prezentovali sa na festivaloch Akademické koncerty v Prešove, Trenčianska hudobná jar, BassFest Banská Bystrica, Gala v Zichyho paláci, Kultúrne leto Bélu Kélera a na mnohých samostatných koncertoch v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku a v Čechách. S basistom Petrom Mikulášom uviedli raritné koncertantné árie pre bas a kontrabas. V septembri 2016 sa predstavili recitálom na 5. bienále európskeho kontrabasového kongresu BASS2016 PRAGUE.

Na jeseň 2016 vyšlo ich debutové CD Sonatas for Double Bass and piano, ktoré sa stalo prvým slovenským CD recenzovaným najsledovanejšou európskou kontrabasovou stránkou, kde získalo mimoriadne vysoké odborné ocenenie recenziou prof. Liuzziho. Súčasťou CD sú diela Händla, Spergera, Míška a Rajtera, z ktorých sonáty Händla a Míška boli nahrané na Slovensku prvý krát.

V decembri 2017 vyšlo CD Filipa Jara s Mucha Quartet s dielami J. L. Bellu a A. Dvořáka. Aktuálne nahral profilové CD Virtuoso Double Bass Concertos s virtuóznymi koncertami Spergera, Dragonettiho a Vaňhala.

Srdečne Vás pozývame na tradičný koncert talentovaných mladých umelcov !

Vstupné: 5,-€ / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk
Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk kde je možné si ON-LINE rezervovať lístky.