Úvod Podujatie

Podujatie

zvoľte si spôsob zobrazenia >> kalendár zoznam

Operno

Koncert
21.08.2020 o 19:30 h / Dom umenia Piešťany

Marek Pobuda, barytón
Tomáš Ondriaš, tenor
Lucia Pobudová, klavírna spolupráca

Program :

Wolfgang Amadeus Mozart Ária Papagena „Papagena…lienka, žienka, holubienka“ z opery Čarovná flauta
(1756 – 1791)

Wolfgang Amadeus Mozart Ária Ferranda „Un aura amorosa“ z opery Così fan tutte

Franz Schubert Ave Maria
(1797 – 1828)

Bedřich Smetana Ária Voka „Jen jediná…“ z opery Čertova stena
(1824 – 1884)

Claude Debussy Claire de lune
(1862 – 1918)

Emmerich Kálmán “Joj cica” z operety Čardášová princezná
(1882 – 1953)

Franz Lehár “Dein ist mein ganzes Herz – Tvoje srdce je mojím” z operety Zem úsmevov
(1870 – 1948)

Gejza Dusík “Len bez ženy” z operety Modrá ruža
(1907 – 1988)

Sergej Rachmaninov Prelúdium op. 32 č. 5 G dur
(1873 – 1943)

Bedřich Smetana Duet „ Znám jednu dívku “ z opery Predaná nevesta
Eduardo di Capua „O sole mio „
(1865 – 1917)

Marek Pobuda / barytón /
profesionálne štúdium spevu začal ako žiak Cirkevného konzervatória v Bratislave,
v speváckej triede Prof 바이트 계산기 다운로드. Vlasty Hudecovej. Po ročnom štúdiu na konzervatóriu sa stal v roku 2009 poslucháčom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v triede Mgr. art. Dagmar Podkamenskej Bezačinskej, ArtD. Zúčastnil sa viacerých speváckych súťaží. V roku 2014 na medzinárodnej súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch obsadil 2.miesto a získal čestné uznanie za najlepšiu interpretáciu duchovnej piesne 화이트 라이언 찰리 다운로드.
V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci sólista viacerých operných scén na Slovensku i
v zahraničí. V roku 2015 debutoval na scéne Slovenského národného divadla v diele Giovanniho Paisiela – Kráľ Teodor, rolou Acmeta, v súčasnosti ho môžeme vidieť
v postave Kolomana v novej opernej rozprávke Slovenského národného divadla v diele Rozprávka o šťastnom konci. Ďalej hosťuje ako sólista v Štátnom divadle Košice, Štátnej opere Banská Bystrica, Národním divadle Brno a v Divadle Antonína Dvořáka Ostrava Modern Combat. V roku 2016 sa zúčastnil ako hosťujúci sólista Pucciniho opery Bohéma v rámci festivalu Opernspiele Munot (Švajčiarsko). V roku 2019 sa zúčastnil viacerých koncertov v Japonsku v mestách Fukushima, Sendai, Shirikawa a Iwaki. V súčasnosti sa venuje štúdiu postavy Mandarína v opere Turandot ktorá bude mať premiéru v Štátnej opere Banská Bystrica. Venuje sa aj koncertnej činnosti a komorným piesňovým recitálom, nahrávacím projektom v hudobnej spolupráci so svojou manželkou Luciou Pobudovou Parasitic Water Part 1. Pôsobí tiež ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Cíferi a Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Medzi jeho spevácke aktivity patrí taktiež koncertná činnosť v rámci rôznych slávnostných spoločenských udalostí.

Tomáš Ondriaš / tenor /

je absolventom vokálnej interpretácie Akadémie umení v Banskej Bystrici u Prof. Evy Blahovej. Stvárnil tu postavu Aeneasa z opery Dido a Aeneas a Basilia z Figarovej svadby helix jump 다운로드. Na VŠMU v Bratislave študoval u Prof. Petra Mikuláša. Vokálnu prípravu od mladého veku získaval u sopranistky Mgr. Ľudmily Hudecovej. Prínosom mu boli spevácke kurzy u Kateřiny Beranovej a svetového tenora Charlesa Castronova. Ako sólista v MD Brno interpretoval skladbu Via Lucis od Zdenka Mertu. Sólovo sa podieľal na nahrávke Janáčkovho diela Rákóš Rákóczy s dirigentom Leošom Svárovským, ŠKO Žilina a Lúčnicou. Pre najmenších sa predstavil vo fragmentoch opier ako Tamíno a Monostatos, Nemorino, či Jeník a Vašek. Je členom Danubius Octet Singers.
S Philharmonia Chor Wien spolupracoval v rámci Salzburger Festspiele, Festspiele Baden-Baden a Die Oper im Steinbruch. (Faust, Thais, Parsifal, Rigoletto a i.) Zúčastnil sa na koncertnom turné po Francúzsku, kde s pražským vokálno-inštrumentálnym telesom interpretoval Mozartove Requiem. Aktuálne sa pripravuje na viacero súťaží a aktívne koncertuje doma i v zahraničí.

Lucia Pobudová / klavírna spolupráca /

V roku 2012 absolvovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri v triede Mgr. art. Petra Čermana. Počas štúdia navštevovala hodiny čembalovej hry pod vedením Mgr. art. Róberta Gráca. V rokoch 2007- 2010 sa zúčastnila na medzinárodných majstrovských interpretačných kurzoch v Dolnom Kubíne.
V spolupráci so spolužiačkou Evou Tunovou v apríli 2011 získala 3. cenu na XVII. ročníku Medzinárodnej Schubertovej súťaže pre klavírne duá v českom Jeseníku. V rokoch 2012 – 2014 študovala v triede Mgr. art. Stanislava Hochela špecializáciu kompozícia. Bakalárske štúdium ukončila v roku 2015 v triede prof. Idy Černeckej. V júni 2016 získala spolu s Katarínou Kameníkovou 2.cenu na medzinárodnej súťaži v komornej hre „21 century art“. Spolupracovala s Trnavským komorným orchestrom ako jeho členka, ako sólistka uviedla v roku 2014 slovenskú premiéru Concertina pre klavír a orchester slovenského skladateľa Petra Špiláka a v roku 2016 Koncert pre klavír a orchester f mol J.S. Bacha. V roku 2017 ukončila v triede prof. Idy Černeckej magisterské štúdium. V súčasnosti je pedagógom hry na klavíri na pôde Základnej umeleckej školy M. Schneidera -Trnavského v Trnave, na Konzervatóriu v Bratislave pôsobí ako korepetítorka a spolu so spevákmi účinkuje na rôznych koncertoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Koncert je sprievodným podujatím festivalu XXI. Organové dni v Piešťanoch.

Vstupné: 8,-€ / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk