Úvod Podujatie

Podujatie

zvoľte si spôsob zobrazenia >> kalendár zoznam

Helena Galbavá – Prieniky abstrakcie (vernisáž)

Vernisáž
03.03.2020 o 17:30 h / Dom umenia Piešťany

HELENA GALBAVÁ – Prieniky abstrakcie

Vernisáž výstavy: 3.3.2020 o 17.30 hod 바이트 계산기 다운로드.

Výtvarníčka Helena Galbavá žije a pôsobí v Handlovej, ale jej korene patria krásnej krajine Liptova. Narodila sa v Ružomberku, kde si od detstva budovala vzťah k prírode a výtvarnému umeniu 화이트 라이언 찰리 다운로드. Už na ZŠ prejavovala záujem o výtvarné techniky a práve tam dostala aj prvé ocenenie. Jej dielko putovalo na výstavu do Japonska.Vzťah k výtvarnému umeniu sa prejavil aj v túžbe stať sa módnou návrhárkou Modern Combat. Napokon sa rozhodla pre štúdium farmácie, ktoré dokončila v r. 1978.

V r. 1992 zriadila s manželom Františkom jednu z prvých súkromných lekární na Slovensku Parasitic Water Part 1. Náročná práca ani starostlivosť o rodinu so štyrmi deťmi v nej však nepotlačili túžbu po výtvarnom prejave. Práve kontrast medzi vedou a umením je pre ňu cestou k rovnováhe helix jump 다운로드.

Pred pätnástimi rokmi spolu s dcérou Helenkou absolvovala ZUŠ, neskôr Akreditovaný kurz maľby Ministerstva školstva a niekoľko ďalších kurzov výtvarných techník.

Záujem o umenie vyústil v r. 2012 k založeniu súkromnej galérie KARPATY ART GALLERY, galérie, v ktorej v priebehu piatich rokov dostávali priestor na prezentáciu profesionálni i amatérski tvorcovia na viac ako sedemdesiatich výstavách.

Vlastná tvorba Heleny Galbavej čerpá z prírody, ktorá pre ňu predstavuje nekonečný zdroj inšpirácie. Téma prírody je prítomná vo všetkých aspektoch jej diela. Pôvod tohto vzťahu môžeme hľadať v hlbokom spätí jej vnútra s krajinou malebného Liptova. Práve tento malý kúsok zeme, kde sa autorka narodila, je so svojimi jedinečnými prírodnými krásami špecifický pre celé Slovensko a jeho kultúru. Mnoho výtvarných umelcov práve na Liptov prichádzalo hľadať inšpiráciu a výnimočné námety pre svoje diela. Výnimkou nie je ani Helena Galbavá. Tá si túto ,,pieseň zeme“ nosí stále so sebou. Prostredníctvom farieb sa snaží interpretovať svoje pocity aj ostatným.

Ťažiskom tvorby autorky sú zátišia a krajinomaľba, motívy kvetov, stromov a lúk, v škále od mikrosvetu k makrosvetu, cez realitu až k abstrakcii. Vychádza z prirodzenej krásy zobrazovaných námetov, hľadá väzby medzi skutočnosťou a vlastným pocitom. Zobrazuje metamorfózy prírody v komornej i monumentálnej podobe.

Samostatnú skupinu tvoria obrazy maľované špachtľou, ktorých znakom je kompaktnosť, pričom nestrácajú na dynamike.

Celú tvorbu charakterizuje živá farebnosť, práca s kontrastom, či už farby alebo hmoty. Hravý, až expresívny dojem, dáva tušiť nehasnúci záujem autorky o hľadanie rovnováhy. Vystavená kolekcia prác predstavuje novú cestu autorky, na ktorej je zrejmá snaha zachytiť symbiózu myšlienky a pocitu, prenikanie reality a abstrakcie.

Je isté, že ľudia dostávajú do daru talenty, s ktorými sa majú podeliť. Tak prosím, môj talent. Rada maľujem, milujem farby, robia dobrú náladu. Dúfam že aj Vám. Na obraz farby nanášam štetcom, špachtľou, valčekom na maľovanie, raz mi pomohol vytvoriť obraz môj pes, keď v nepozorovanej chvíli po ňom prebehol. Teším sa na návštevníkov výstavy Prieniky Abstrakcie.

Helena Galbavá