Úvod Aktuality Zápis prvákov do piešťanských škôl sa uskutoční začiatkom apríla

Zápis prvákov do piešťanských škôl sa uskutoční začiatkom apríla

REKLAMA
Sesse download

Mesto Piešťany určilo miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2021/2022 Sketch Crack.

Mesto Piešťany na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany číslo 6/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa  na plnenie povinnej  školskej dochádzky  v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,  určilo čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2021/2022 nasledovne: 09 13-hour download. 04. 2021 od 14.00 h do 18.00 h s 10. 04. 2021 od  08.00 h do 12.00 h.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Miesto konania zápisu:
Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany www.zsmrspy.edu.sk
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, www.zsholubyhopn.edupage.sk
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany, www.zsmojmirova.edupage.org
Základná škola, Brezová 19, Piešťany, www.zsbrepy.edupage.sk
Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany www.9zspn.edupage.org

Ak dieťa dovŕši do 31 internet attachments. 8. 2021 šesť rokov, je povinnosťou rodičov, zapísať ho na niektorú základnú školu.  Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu Russen Crack.

Bližšie informácie o zápise budú na webových stránkach škôl.

Zdroj: piestany.sk

REKLAMA