Úvod Aktuality V obci Banka vybudujú chodník z recyklovaných materiálov

V obci Banka vybudujú chodník z recyklovaných materiálov

REKLAMA
Mlyny

V septembri a októbri bude prebiehať na Topoľčianskej ceste v obci Banka výstavba prepojovacieho chodníka, ktorý sa bude začínať pri vjazde do kúpeľov a bude ústiť do malého štrkového parkoviska nad termálnym prameňom. Chodník bude materiálovo aj funkčne priateľský k životnému prostrediu.

Domoss Kupelne Viano 2019
Domoss Kuchyne Vian 2019

„Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí často kráčajú popri zvodidlách v jazdnej dráhe vozidiel,” uviedla starostka obce Banka Tatiana Julinyová. Z celkovej ceny 15-tisíc eur preplatí ministerstvo financií dve tretiny, zvyšok uhradí obec.

Chodník bude pozostávať z troch vrstiev – štrková drť, retenčná vrstva a dlažba. „Úlohou retenčnej vrstvy je vsakovať vodu a pozvoľne ju uvoľňovať do okolia, čím sa predíde hromadeniu vody a enormnému vysychaniu pôdy,“ uviedla starostka Banky.

Dielce vrchnej a strednej vrstvy sú vyrobené z málo rozšírených recyklovaných materiálov, akými sú spracované autopoťahy, káble či gumený odpad. Chôdza po takomto podloží má navyše rehabilitačné účinky, pripomína údajne chôdzu po machu.

-vv-

REKLAMA