Úvod Aktuality V obci Banka vybudujú chodník z recyklovaných materiálov

V obci Banka vybudujú chodník z recyklovaných materiálov

V septembri a októbri bude prebiehať na Topoľčianskej ceste v obci Banka výstavba prepojovacieho chodníka, ktorý sa bude začínať pri vjazde do kúpeľov a bude ústiť do malého štrkového parkoviska nad termálnym prameňom 우담바라 다운로드. Chodník bude materiálovo aj funkčne priateľský k životnému prostrediu.

REKLAMA
Knebl
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany

„Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí často kráčajú popri zvodidlách v jazdnej dráhe vozidiel,” uviedla starostka obce Banka Tatiana Julinyová 윈도우 업데이트 다운로드. Z celkovej ceny 15-tisíc eur preplatí ministerstvo financií dve tretiny, zvyšok uhradí obec.

Chodník bude pozostávať z troch vrstiev – štrková drť, retenčná vrstva a dlažba 트릭아트 던전 다운로드. „Úlohou retenčnej vrstvy je vsakovať vodu a pozvoľne ju uvoľňovať do okolia, čím sa predíde hromadeniu vody a enormnému vysychaniu pôdy,“ uviedla starostka Banky 한영번역기 다운로드.

Dielce vrchnej a strednej vrstvy sú vyrobené z málo rozšírených recyklovaných materiálov, akými sú spracované autopoťahy, káble či gumený odpad 낭만에 대하여 다운로드. Chôdza po takomto podloží má navyše rehabilitačné účinky, pripomína údajne chôdzu po machu.

-vv-

REKLAMA