Úvod Aktuality Radnica pripravuje zber kuchynského odpadu

Radnica pripravuje zber kuchynského odpadu

REKLAMA
Esesko

Každá domácnosť dostane košík s vetracími otvormi a rozložiteľné vrecká (ilustračná foto, prevzatá z web stránky mesta Trnava) Download the car game. Po naplnení kuchynským odpadom ich bude treba odniesť do jedného z vyše sto špeciálnych kontajnerov. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 500-tisíc ton takéhoto odpadu 윈도우 공식 다운로드. Mestá a obce musia podľa zákona zabezpečiť jeho triedenie a zhodnocovanie.

Piešťanská radnica pripravuje zavedenie zberu kuchynského odpadu coreavc 코덱. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa začne. Na svojom májovom zasadnutí mestskí poslanci prerokujú novelu všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, ktorá so zavedením zberu kuchynského odpadu v Piešťanoch súvisí ps3 gta5 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Mnohé slovenské mestá odštartovali skúšobný zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu už začiatkom tohto roka. Napríklad obyvatelia Trnavy od januára postupne podľa lokalít dostávajú košíky a vrecká na triedenie Youtube 360. V Hlohovci môžu vkladať kuchynský odpad do kontajnerov na vybraných miestach a na základe skúseností z tohto pilotného zberu radnica nastaví podmienky pre celé mesto.

Piešťany zatiaľ o zbere kuchynského odpadu informovali iba prostredníctvom dôvodovej správy k novele všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, ktorú tento týždeň prerokujú komisie mestského zastupiteľstva. Vyplýva z nej, že aktuálne je systém zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zabezpečený v Zbernom dvore, kde môžu obyvatelia odovzdať tieto odpady do špeciálnych nádob s objemom 660 litrov.

V blízkej budúcnosti po celom meste pribudne 101 kusov takýchto nádob. Vyvážané budú dvakrát týždenne a štyrikrát ročne prebehne ich dezinfekcia.

„Do každej domácnosti na území mesta Piešťany budú distribuované nádoby – perforované košíky s vetracími otvormi a biodegradovateľné vrecia (100 % kompostovateľné, rozložiteľné) na ukladanie kuchynského odpadu,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe k novele VZN odpadoch.

Ide o zvyšky jedál, potravín, ovocia, zeleniny, pečiva a obilnín. Ku kuchynským odpadom nepatria obaly znečistené potravinami, ale ani jedlé oleje a tuky.

Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe, čas na zavedenie zberu sa však radnici kráti. Musí sa riadiť platnou legislatívou, ktorej cieľom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Ročne sa ho na Slovensku vyprodukuje vyše 500-tisíc ton a končí prevažne na skládkach. Zvyšky potravín produkujú tzv. skládkový plyn, ktorý má negatívny vplyv na životné prostredie a súvisia s ním aj viaceré zdravotné riziká.

Kuchynský odpad vyprodukovaný v Piešťanoch by sa mal zhodnocovať v tunajšej kompostárni, ktorá však bola postavená na spracovanie zbytkov z údržby zelene. Mesto sa uchádza o dotáciu z Environmentálneho fondu na nákup hygienizačnej jednotky – fermentora umožňujúceho spracovanie kuchynského odpadu.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Mesto Trnava

REKLAMA