Úvod Aktuality Kto by mal dostať Cenu primátora?

Kto by mal dostať Cenu primátora?

REKLAMA

Mesto Piešťany bude aj tento rok udeľovať Cenu primátora v kategórii kultúry,  ale aj v sociálnej i enviromentálnej oblasti . Návrhy na ocenenia so stručným odôvodnením môžu podávať obyvatelia mesta a inštitúcie smaart 다운로드. Posledný možný termín je 18. apríl 2021.

„Napriek tomu, že rok 2020 nebol priaznivý na plnohodnotné vykonávanie aktivít v rôznych oblastiach, bolo aspoň niekoľko príležitostí, kde sme sa mohli stretnúť s výkonmi, ktoré v nás zanechali zážitok, príjemný dojem, či úctu 반딧불의 묘 다운로드. Skúsme si preto zaspomínať a porozmýšľať nad osobnosťami,  ktoré v minulom roku  výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí: sociálnej, kultúrnej a environmentálnej,“ uvádza na svojej web stránke piešťanská radnica Reddit mobile.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

V oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej sa udeľujú tieto ocenenia:
– Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej,
– Filantrop roka hp8710 다운로드.

V oblasti kultúry sa udeľujú tieto ocenenia:
– Kultúrny počin roka 2020,
– Kultúrna osobnosť rok 2020.

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa oceňujú významné počiny, aktivity a činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Piešťany 윈도우 탐색기 다운로드. V prípade výnimočnej udalosti resp. činu v oblasti životného prostredia môže primátor mesta na návrh Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie udeliť aj cenu Významný počin v oblasti životného prostredia.

Návrhy na všetky ocenenia v uvedených oblastiach musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2020 zrealizoval.

Termín na predkladanie návrhov je najneskôr do 18. apríla 2021 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov oblasti. Návrhy môžete odovzdať aj osobne do schránky na budove MsÚ.

Zdroj: piestany.sk

REKLAMA