Úvod Koktail Krížová cesta dnes na Červenej veži

Krížová cesta dnes na Červenej veži

Sviatky Veľkej noci začali včera Zeleným štvrtkom. Dnes si kresťania pripomínajú Veľký piatok, teda deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista Cherry Master 1991 download. Popoludní sa konajú namiesto sv. omší Veľkopiatočné obrady a večer sa uskutoční krížová cesta na Červenej veži.

Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv Story Box Bible. omša. Veľkopiatočné obrady sa vo farskom kostole sv. Štefana a kostole sv. Cyrila a Metoda začnú o 15:00 h, u pátrov jezuitov budú o 17.00 hod 헤르미온느 다운로드. Farský kostol sv. Cyrila a Metoda bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 19.30 h.

REKLAMA

Dnes večer sa uskutoční aj Krížová cestu na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan Photoshop cs5 uninstalled download. Stretnutie účastníkov je naplánované o 19.30 pri farskom kostole, odkiaľ sa prejde cez Krajinský most a bude sa pokračovať po schodoch na Červenej veži až ku krížu v Beethovenovej aleji. 

Na Bielu sobotu je po celý deň možnosť prísť sa pokloniť do kostolov umučenému Kristovi a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť I can't find my house download. V sobotu bude začiatok poklony pri Božom hrobe v kostole sv. Cyrila a Metoda o 8.30 h spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.15 spojené s modlitbou vešpier 경희대학교 소프트웨어 다운로드. V kostole sv. Štefana je vyloženie Sviatosti oltárnej k poklone a liturgická modlitba ranných chvál naplánovaná na 8:00 h. Adorácia bude ukončená večer o 18.00 h a tiež bude spojená s liturgickou modlitbou vešpier.  Večer po západe slnka o 19.30 h sa začne slávnostná vigília Pánovho zmŕtvychvstania v oboch kostoloch Smart Editor 3.0.

-red- Zdroj: Farnosť sv. Štefana a farnosť sv. Cyrila a Metoda Foto: -th-

REKLAMA