Úvod Koktail Krížová cesta dnes na Červenej veži

Krížová cesta dnes na Červenej veži

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Sviatky Veľkej noci začali včera Zeleným štvrtkom. Dnes si kresťania pripomínajú Veľký piatok, teda deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista Cherry Master 1991 download. Popoludní sa konajú namiesto sv. omší Veľkopiatočné obrady a večer sa uskutoční krížová cesta na Červenej veži.

Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv Story Box Bible. omša. Veľkopiatočné obrady sa vo farskom kostole sv. Štefana a kostole sv. Cyrila a Metoda začnú o 15:00 h, u pátrov jezuitov budú o 17.00 hod 헤르미온느 다운로드. Farský kostol sv. Cyrila a Metoda bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 19.30 h.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Dnes večer sa uskutoční aj Krížová cestu na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan Photoshop cs5 uninstalled download. Stretnutie účastníkov je naplánované o 19.30 pri farskom kostole, odkiaľ sa prejde cez Krajinský most a bude sa pokračovať po schodoch na Červenej veži až ku krížu v Beethovenovej aleji. 

Na Bielu sobotu je po celý deň možnosť prísť sa pokloniť do kostolov umučenému Kristovi a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť I can't find my house download. V sobotu bude začiatok poklony pri Božom hrobe v kostole sv. Cyrila a Metoda o 8.30 h spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.15 spojené s modlitbou vešpier 경희대학교 소프트웨어 다운로드. V kostole sv. Štefana je vyloženie Sviatosti oltárnej k poklone a liturgická modlitba ranných chvál naplánovaná na 8:00 h. Adorácia bude ukončená večer o 18.00 h a tiež bude spojená s liturgickou modlitbou vešpier.  Večer po západe slnka o 19.30 h sa začne slávnostná vigília Pánovho zmŕtvychvstania v oboch kostoloch Smart Editor 3.0.

-red- Zdroj: Farnosť sv. Štefana a farnosť sv. Cyrila a Metoda Foto: -th-

REKLAMA