Úvod Aktuality Kraj vybuduje prvý úsek Vážskej cyklomagistrály v Piešťanoch

Kraj vybuduje prvý úsek Vážskej cyklomagistrály v Piešťanoch

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Výstavba 3,6 kilometra dlhého úseku medzi hranicou Trenčianskeho a Trnavského kraja a mostom v mestskej časti Piešťan Bodona by mala začať po ukončení a kontrole verejného obstávania koncom tohto leta a trvať asi štyri mesiace loadrunner. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 490 tisíc eur, z ktorých len 5 % tvorí spoluúčasť kraja.

Trnavský samosprávny kraj uspel so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na vybudovanie prvej zo štyroch častí Vážskej cyklomagistrály na svojom území thumb mp3.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Po nástupe do župy sme začali projektovať Vážsku cyklomagistrálu, ako jednu z nosných v našom kraji. Zvládli sme náročnú prípravu a o to viac si vážim, že sa nám podarilo získať takmer pol milióna eur z eurofondov na výstavbu jej prvého úseku na území Trnavského kraja, medzi hranicou kraja a Železným mostom v Piešťanoch psp 정펌 다운로드. Som presvedčený, že podobne úspešní budeme aj v prípade ďalších troch plánovaných úsekov, a teda významne zlepšíme cyklodopravnú aj cykloturistickú infraštruktúru,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič ps3 iso 한글 다운로드.

V rámci schváleného projektu bude vybudovaná, respektíve zrekonštruovaná cyklistická komunikácia. Pribudne aj doplnková cyklistická infraštruktúra, v rámci ktorej bude vybudované cyklistické odpočívadlo s altánkom, lavičkami so stojanmi na bicykle 라벨양식 다운로드.

Jedným z hlavných cieľov trnavskej župy v oblasti cyklistickej dopravy je podpora udržateľnej mobility, ako aj cestovného ruchu. Vážska cyklomagistrála by mala tvoriť priame spojenie dôležitých priemyselných sídel, ako sú Piešťany, Horná Streda, Sereď a Hlohovec v celkovej dĺžke 60 kilometrov.

Kraj už podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok na úsek Sereď – Šúrovce, ktorá sa aktuálne nachádza v štádiu administratívnej kontroly. Pripravujú sa podobné žiadosti na úseky Šúrovce – Horné Zelenice a Horné Zelenice – Hlohovec. Tieto zámery schválili krajskí poslanci dňa 9. decembra 2020. V tejto súvislosti župa priebežne napreduje s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod cyklomagistrálou. Na jar tohto roka podpísala dve zmluvy na ich nájom so Slovenským vodohospodárskym podnikom.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA