Úvod Aktuality Centrum pomoci pre rodinu rozširuje činnosť v Piešťanoch

Centrum pomoci pre rodinu rozširuje činnosť v Piešťanoch

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ľudia, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, ako sú napríklad manželská kríza, ťažké psychické alebo fyzické ochorenie, úmrtie v rodine, narodenie postihnutého dieťaťa, strata bývania, náhla strata zamestnania, výchovné problémy, potrebujú dostupnú odbornú pomoc Download chrome flash files.


Práve to je cieľom Centra pomoci pre rodinu, ktoré bolo založené v roku 2009 v Trnave a v Piešťanoch pôsobí od roku 2014 pri Jezuitskom pastoračnom centre man who became the King of the Light Sea. Od začiatku marca rozširuje centrum v Piešťanoch svoje služby a ponúka  bezplatnú odbornú pomoc psychológov a sociálnych pracovníkov ľuďom v ťažkých životných situáciách Download The Browman. Otvorené je v utorok, stredu a piatok od 9.00 do 14.00 h. Nájdete ho na Poštovej 1, medzi Dobrou knihou a vchodom do jezuitskej kaplnky. Ľudí z centra môžete kontaktovať na tel Hancom Taza Practice 2019. číslach: 0948 020 412, 0944 376 741, alebo  e-mailom cppr@cppr.sk.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

CPPR ponúka poradenstvo v oblasti sociálnej, psychologickej, pastorálnej a právnej pri vzťahových problémoch, ťažkostiach so zvládaním stresu, osobnostných, manželských alebo výchovných problémoch, psychickom alebo fyzickom ochorení v rodine departure.

Na odborníkov sa sa môžete obrátiť aj s ťažkosťami, ako sú vyčerpanie, syndróm vyhorenia, opatrovanie ZŤP, úmrtie v rodine, násilie, tehotenstvo za náročných okolností, potrat 후쿠오카 다운로드. V oblastiach, ako sú rodinné financie, zamestnanie, styk s dieťaťom po rozvode, vysporiadanie majetku, vedia v centre zabezpečiť pomoc formou sociálneho, právneho poradenstva alebo formou mediácie Download the Dark Phoenix subtitles.

Centrum pomoci pre rodinu okrem poradenstva ponúka aj priestor pre stretávanie sa svojpomocných skupín, ponúka prednášky a vzdelávanie, venuje sa dobrovoľníctvu download cubase ai. Je miestom, kde sa venujú deťom, manželom, mladým i starším rôznymi výchovnými, vzdelávacími a záujmovými programami. Pracovníci centra sprevádzajú rodinu v každej fáze života a chcú jej byť blízko v radostiach, ale i problémoch weblogic 8.1 다운로드. Záleží im na hodnote života a rodiny a robia všetko pre to, aby  ich chránili.
Viac informácií a kontakty nájdete na www.cppr.sk Download the cell phone image.

TS/red

REKLAMA