REKLAMA

V roku 2016 sa do historickej zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera podarilo získať olejomaľbu na plátne s motívom „Ukladanie Krista do hrobu“ New West Organic 5. Obraz je dielom neznámeho majstra a jeho lokalita nie je istá. Pochádza buď z oblasti západného Slovenska, zrejme z oblasti Malých Karpát alebo zo Spiša call of duty2 다운로드. Datovaný je do druhej polovice 18. storočia.

Na obraze je scéna ukladania tela Ježiša Krista do hrobu 택시5 자막 다운로드. Hore je citát z evanjelia sv. Jána (Ján, hlava XIX) v latinčine a dolu (pod centrálnym motívom) zasa v nemčine. Citát sa vzťahuje k udalosti ako Jozef a Nikodém zavinuli telo Ježiša Krista do ľanovej plachty s vonnými látkami a uložili do nového hrobu: Ján XIX: Mŕtveho Ježiša Jozef a Nikodém pomazávajú a pochovávajú (preklad z latinčiny) pgsql 다운로드. Ján XIX: Ježišovo mŕtve telo Jozef a Nikodém do ľanovej plachty s vonnými látkami zavinuli a do nového hrobu položili (preklad z nemčiny).

REKLAMA
PN Taxi
Knebl
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Obraz reštauroval reštaurátor Mgr Download Adobe Reader 10. art Michal Mišáni, ktorý vyštudoval reštaurovanie nástennej maľby a závesného obrazu na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave keynote version. Podrobil ho dôkladnému reštaurátorskému výskumu. Konštatoval, že povrch maľby pokrýva relatívne hrubá vrstva stmavnutého laku a nečistôt, čo potláča pôvodný farebný i plastický výraz maľby 스마트폰 벨소리 다운로드. Viditeľná bola aj drobná, rovnomerná, pavučinová krakeláž po celej ploche maliarskej vrstvy. Ďalším, dobre viditeľným poškodením bolo vypadanie maliarskej vrstvy spolu s hnedočerveným podkladom a to vo vodorovných i zvislých líniách flex sdk. Je to dôkaz toho, že plátno v minulosti sňali zo spodného (napínacieho) rámu a zložili na štvoro. Menšie poškodenia maľby a vypadanie tmavočerveného podkladu sa vyskytovali po celej ploche obrazu Download the contract form.

Obraz v minulosti nažehlili na nové plátno pomocou vosku, ktorý bol dobre viditeľný v hrubých nánosoch. Sekundárne plátno po napnutí na podrám orezali po obvode zadnej hrany podrámu, čo znemožňovalo jeho prípadné dopnutie Apple sd gothic neo. Pri pohľade na zadnú stranu obrazu bol vosk dobre viditeľný v hrubej vrstve po celej ploche plátna. Na obrazovej ploche boli urobené sondy aby bola zistená originálna farebnosť a jedna sonda v spodnej časti dolnej nápisovej pásky. Táto sonda zachádzala až za hranu obrazu. Jej cieľom bolo zachytiť celkovú materiálovú skladbu obrazu, t. j. aj sekundárne plátno. Originálna farebnosť sa dobre zachovala a v sondách sa javila v jasnejších a studenších tónoch hlavne na svetlejších miestach maľby.


Reštaurovanie realizoval M. Mišáni v súlade s návrhom na reštaurovanie. Obraz sňal z podrámu a opatril ochranným prelepom tvoreným japonským papierom. V ďalšom kroku mechanicky odstránil sekundárne plátno postupným strhávaním do kruhu pomocou skalpela.

Po odstránení plátna muselo originálne plátno mechanicky očistiť od vosku pomocou skalpelu a terpentínu. Po očistení obraz ručne nažehlil na nové nosné plátno. Potom z obrazu odstránil ochranný prelep. Po stabilizácii maľby sa mohlo prikročiť k očisteniu maľby od nečistôt a laku. Následne miesta s chýbajúcim podkladom vytmelil, vyretušoval olejovými farbami Umton v damarovom laku. Nakoniec bol nastriekaný saténový lak Lefranc.

Rozsah reštaurovania bol daný rozsahom poškodení, výsledkami reštaurátorského výskumu a požiadavkami múzea ako vlastníka pamiatky. Cieľom reštaurovania bolo v konečnom dôsledku odstránenie nečistôt a poškodení, výtvarné scelenie maľby a obnovenie umeleckohistorických kvalít olejomaľby. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia – hlavného partnera projektu reštaurovania obrazu sa tento cieľ podarilo naplniť.

Vladimír Krupa  Foto: E. Drobná,  M. Mišáni

REKLAMA