Úvod Názory Obrázky a bábiky zo ZUŠ-ky pohoršili Piešťanku, vedenie si za výstavou stojí

Obrázky a bábiky zo ZUŠ-ky pohoršili Piešťanku, vedenie si za výstavou stojí

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Minulý týždeň sme do redakcie odstali rozhorčený e-mail do čitateľky, ktorú pohoršilo niekoľko obrázkov na výstave Základnej umeleckej školy v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Nepáčili sa jej handrové bábiky, podľa nej pripomínajúce kult Voodoo a šokovali ju tiež niektoré dielka, ktoré namaľovali žiaci pod vedením Julie Džambazovič. Učiteľka nemá potrebu sa brániť a tvrdí, že išlo o žiacke stvárnenie známych surrealistických obrazov. Za výstavou si stojí aj vedenie Základnej umeleckej školy 내부자들 오리지널 다운로드.

IMG_2675„Mám dcéry na ZUŠke, a tak už 9 rokov chodím na ich výstavy. Momentálne prebieha výstava vo Fontáne (dnes už ukončená, pozn. red). Bola som sa tam i s dcérkou (7 rokov) pozrieť, i keď len na jednu časť – vo foyeri kina Fontána, druhá časť je už večer zamknutá. Deťom sa to páči, lebo obrázky bývajú veľmi pekné a je to taký krásny detský pohľad na svet,“ píše čitateľka Jana Michalková z Piešťan 프렌즈 전시즌 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Včera (22. mája, pozn. red.) som sa tam však zdesila. Najprv ma veľmi zarazili handrové bábiky zombie od detí pedagogičky Džambazovič. Toto by rozhodne nemala byt hračka pre deti, nakoľko to predstavuje nebezpečný kult Woo doo. Potom tam bolo dielo žiaka, kde človek vidí seba v zrkadle ako lebku. Ale úplne v šoku som ostala pred „dielom“, ktoré posielam v prílohe (foto č. 6). Všetko pedagóg Džambazovič,“ dopĺňa šokovaná mamička a tvrdí, že svoje dieťa by u tejto učiteľky nenechala Download avplayer.

IMG_2680

„Za celý čas čo chodím na tieto výstavy som sa s niečím podobným nestretla. Samozrejme, tínedžeri skúšajú všeličo, ale vždy v určitých hraniciach. A ma to byť úloha pedagóga, aby tieto hranice dával. A ak už niekto z týchto hraníc vyletí (však sme ľudia rôzni), tak to určite nepatrí na výstavu pre malé deti,“ myslí si čitateľka a dopĺňa „ A som tiež zvedavá, či si je vôbec riaditeľ vedomý takýchto výsledkov. Úloha ZUŠky má byť rozvíjať tie krásne stránky našich detí a pomáhať im odolávať zlu, ktoré sa na nich dnes valí z každej strany.“

IMG_2669Podľa vyjadrenia Základnej umeleckej školy v súčasnosti vo výtvarnom odbore vyučuje šesť pedagógov špecialistov, spĺňajúcich požadované kvalifikačné aj osobitné kvalifikačné predpoklady a sú k dispozícii i na vernisáži ohľadom konzultácií k vystavovaným prácam 패션시티 mr 다운로드. Celkový počet žiakov výtvarného odboru je 351 a svoje študijné výsledky prezentujú verejne dvakrát v školskom roku.  „Nakoľko ZUŠ nedisponuje vlastnými výstavnými priestormi, jedinou možnosťou je výstava prác žiakov všetkých vekových kategórií súčasne v kapacitne dostačujúcich výstavných priestoroch KSC Fontána prípadne Dom umenia Piešťany Lúčnica a to v súlade s časovým harmonogramom pre prehliadku výstavy určovaným prevádzkovateľom,“ uvádza riaditeľ Základnej umeleckej školy Kamil Vavrinec.

IMG_2671Podľa neho v prípade základnej umeleckej školy nejde o „krúžkovú“ činnosť, ale podlieha hodnoteniu a klasifikácii. „Základná umelecká škola (ZUŠ) poskytuje základné umelecké vzdelanie pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky,  žiakov základných a stredných škôl a tiež dospelých, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním,“ píše sa vo vyjadrení školy 해피 메리 다운로드. Žiaci aj preto podľa riaditeľa musia plniť umelecké vzdelávacie štandardy, ktorých súčasťou z mnohých sú i podnety z výtvarného umenia ako vybrané diela surrealizmu,  výtvarné reakcie/interpretácie vybraných výtvarných diel.

IMG_2679Práve interpretácie diel obdobia surrealizmu boli námetom pre obrázky, ktoré pobúrili čitateľku. „Rešpektujem názor pisateľky, hoci osobne necítim potrebu obhajovať seba či práce na výstave a jeho zverejnenie je v mojich očiach hlúpym a dehonestujúcim „honom na čarodejnice“, uvádza učiteľka Julie Džambazovič a dopĺňa: „Vo výtvarnom odbore Základnej umeleckej školy  ponúkame žiakom od predškolákov po dospelých komplexný prístup k rôznym výtvarným technikám a spôsobom tvorby, rovnako ako kritický pohľad na tvorbu z hľadiska historického či umenovedného.“ V tomto semestri bolo podľa nej témou starších žiakov obdobie surrealizmu vo výtvarnom umení, ktoré je súčasťou učebných osnov Markdown Editor. Tento umelecký smer pracuje s témami ako  podvedomie, sen, nadrealita.  Žiaci, inšpirovaní surrealizmom, sa tak mohli pokúsiť sami výtvarne stvárniť tému „Krajina môjho sna“ (zrkadlo s lebkou) alebo vypracovať reprodukciu (podľa vlastného výberu) jedného z najznámejších predstaviteľov  surrealizmu Salvadora Dalího (dieťa s krysou).

IMG_2673

„Návštevníčka mala možnosť na výstave vidieť a posúdiť aj niekoľko ďalších reprodukcií obrazov S. Dalího, či vlastných reflexií na danú tému. V prípade primitívnych bábik (nesprávne označených ako woodoo) azda návštevníčke neuniklo, že aj tieto sú tematicky zasadené do širšieho kontextu,“ vysvetľuje pedagogička hand simulator 다운로드. Témou mladších žiakov v tomto semestri boli Kultúry a estetika rôznych národov, preto  na výstave prezentovali  výtvarnú interpretáciu japonských drevorytov, slovenskej ľudovej výšivky, čínskeho porcelánu, afrických masiek či ľudových odevov národov z rôznych kútov sveta.  „Táto téma mala okrem svojej nespochybniteľnej estetickej zaujímavosti za úlohu ukázať žiakom ako prijímať, spracúvať a tolerovať inakosť, čo je v dnešnej dobre mimoriadne aktuálne. Do tohto rámca zapadajú aj  prírodné národy, ktorých tvorba zásadným spôsobom ovplyvnila celé moderné umenie. Snažíme sa, aby všetci žiaci pochopili, že umenie je predovšetkým nástrojom sebavyjadrenia a slobodného rozmýšľania pads 9.3 다운로드. Ak ho zredukujeme na výrobu či kopírovanie páčivých obrázkov do obývačky, ľahko sa z neho stane gýč,“ myslí si Julie Džambazovič.

IMG_2676

O vyjadrenie k téme sme požiadali aj riaditeľku Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch Vieru Sakmárovú. „Umenie má vyvolať emóciu, pozitívnu, či negatívnu a tomuto dielu sa to určite podarilo,“ myslí si psychologička. „V každom prípade je dobré o tom diskutovať, najmä z deťmi a pomôcť im spracovať daný podnet. K tomu by určite pomohol aj pripojený stručný komentár autora k umeleckému smeru, ktorý reprezentuje toto dielo.“

IMG_2677Na názor sme sa opýtali aj niekoľkých návštevníkov výstavy počas uplynulého víkendu.  Traja  z nich – tínedžerky vo veku 13 rokov a chlapec (11) by si obrázky ani nevšimli, ak by sme ich na ne neupozornili 사랑의 불시착 1화 다운로드. „Možno, ten chlapec s krysou, keby som bol menší, tak by sa mi nepáčil, ale neviem,“ vyjadril sa najmladší s oslovených.  O kulte Voodoo nevedeli nič a bábiky v nich nevyvolali výrazné emócie. „Možno, keby vystupovali v nejakom bábkovom divadle a hrali postavu, ktorá je zlá,“ zdalo sa jednej z dievčat. Pani s asi 6-ročným dievčatkom sa príliš vyjadrovať nechcela, ale povedala, že podľa nej sa v dejinách umenia nachádzajú oveľa morbídnejšie diela, nehovoriac o tom, čo sa na deti valí z televízie.

Výstava žiakov Základnej umeleckej školy bola v priestoroch KSC Fontána otvorená do nedele 29. mája. Názor na prezentované diela si tak môžete urobiť už len z nášho fotovýberu, ak máte záujem sa k téme vyjadriť, pridajte komentár k článku alebo použite formulár na mailovú odpoveď 바이오쇼크 다운로드.

IMG_2672IMG_2688IMG_2670IMG_2668IMG_2669

Adriana Drahovská

REKLAMA