Úvod Názory Názory: Podarí sa v Piešťanoch rozbehnúť participatívny rozpočet?

Názory: Podarí sa v Piešťanoch rozbehnúť participatívny rozpočet?

To, že v Piešťanoch máme množstvo občiansky uvedomelých ľudí, ktorým záleží na tom, ako vyzerá ich okolie, si mohli Piešťanci všimnúť veľakrát old version of The Kingdom of the Wind. Dôkazom toho je množstvo dobrovoľníckych aktivít, či podujatí, do ktorých sa pravideľne zapájajú všetky vekové kategórie. Našťastie, tak kopírujeme celoslovenský trend, kedy občania chcú sami spraviť niečo pre spoločnosť Angry ip scanner. Odborníci dobrovoľníctvo odporúčajú ako ideálny spôsob odbúravania stresu, v ktorom, žiaľ, väčšina z nás permanentne žije aj kvôli súčasnému životnému štýlu Kim's Black Box. V ideálnych prípadoch spolupráca miest, či obcí s dobrovoľníkmi môže priniesť obojstranný prínos pre spoločnosť, kedy získavajú obe strany free theme of WordPress. Samospráva ušetrí náklady vo svojom rozpočte a obyvatelia niečo, čo im bude prinášať aj v budúcnosti osoh a radosť z toho, že sami niečo spravili pre svoje okolie 세븐포유 다운로드.

partic-560x502Nadstavbou dobrovoľníctva v samosprávach je participatívny rozpočet Ise Tunnel Download. Aj v Piešťanoch si zastupiteľstvo dalo za jeden z cieľov v tomto volebnom období, naštartovať tento program u nás Kakao Lens character. Preto je po prvýkrát v rozpočte samostatná kapitola s čiastkou vyhradenou na tento účel. Netreba mať v tomto momente ešte žiadne veľké očakávania, keďže ide v Piešťanoch o pilotný projekt, s ktorým zatiaľ nemáme veľa skúsenosti Entrip download. Aj preto je suma vyčlenená na tento účel iba 20 000 Eur. Taktiež spôsob, akým bude v tomto roku pristupované k participatívnemu rozpočtu, nie je úplne z „príručky“, ale treba brať na zreteľ, že sa jedná o prvý rok 칸쟈니 다운로드. Participácia občanov teda znamená v prvom rade posilňovanie miestnych komunít a budovanie spolupatričnosti k prostrediu Download african vod. Sú dokonca prípady z iných krajín, kde sa v mestách, ktoré prešli na participatívny rozpočet, u občanov dokonca zvýšila ochota platiť dane, pretože začali chápať širšie súvislosti a potrebu rozvoja svojho okolia.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl
Chlapci na panvici

 

Ostáva v tomto momente preto len dúfať, že po vzore iných samospráv, ktoré sa rozhodli ponúknuť svojim občanom ešte viac sa spolupodieľať na dianí v ich meste, sa bude táto oblasť v budúcnosti viac rozvíjať a v nasledujúcom roku sa nám na tento účel podarí v rozpočte vyčleniť vyššiu čiastku. Aj keď si to veľakrát neprípúšťame, ale každý sme určitým spôsobom zodpovedný za naše mesto, v ktorom žijeme a aj chceme žiť, pretože nám Piešťany prirástli k srdcu.

Jozef Malík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, nezávislý, klub Spoločne pre Piešťany

REKLAMA