Úvod Názory Janette Maziniová Motlová: Kto nezažil, nevie. Kto nechce vidieť, neuvidí…

Janette Maziniová Motlová: Kto nezažil, nevie. Kto nechce vidieť, neuvidí…

REKLAMA
Mlyny

„Vieš čo? Veď nemusíš hovoriť, že si Rómka! Povedz, že si Španielka alebo Egypťanka. Ľudia ti to uveria a budeš mať po problémoch…“

Kto nezažil, ťažko si dokáže predstaviť, ako ma vedia takéto slová vytočiť. Nahnevať tak, že sa mi chce kričať a plakať súčasne.

Domoss Kuchyne Vian 2019
Domoss Kupelne Viano 2019

Najmä, ak to počúvajú aj moje deti. Ak na mňa spýtavo hľadia a v očiach im čítam slová PREČO, mami? Prečo sa máme „hrať“ na niekoho iného, keď sme slušní?

Kto nezažil, nevie. Nevie, aké ťažké je na toto odpovedať. Aké ťažké je vysvetliť svojmu dieťaťu, že to nie je o ňom, ale o tých naokolo. O tých, čo súdia bez toho, aby poznali. O tých, čo sa radšej skryjú za slovo ALE, len aby sa nemuseli postaviť tvárou tvár svojim predsudkom.

Kto nezažil, nevie. A nepozná, ako bolestivé je hľadieť svojim deťom do tváre a vidieť tam strach… Strach z toho, že ľudia nebudú chcieť vidieť, akí naozaj sú. Že nebudú chcieť poznať, o čom snívajú, čomu veria, akým životom žijú.

Kto nezažil, nevie. A necíti, ako veľmi mi stíska srdce, keď počujem svoje dieťa povedať: „Mami, má zmysel študovať? Bude niekto vôbec stáť o to, čo viem?“

Kto nezažil, nevie… A verí, že je to inak a toto naokolo je len zbytočná hystéria.

Kto zažil, vie. Vie, že nelukratívna farba pokožky sa v našej krajine neodpúšťa.

A žiaľ, ani neprehliada…

 

Janette Maziniová Motlová je zakladateľka a prvá riaditeľka Rómskeho inštitútu. Na poste riaditeľky pôsobila do apríla 2008, do roku 2013 bola externou koordinátorkou programov podpory a rozvoja vzdelávania rómskych detí a mládeže, dobrovoľníkov a pracovníkov s rómskymi deťmi a mládežou (Veľký brat/Veľká sestra (Big B/S)). Vyštudovala sociálnu prácu, v rokoch 1999-2005 pôsobila v oblasti inklúzie rómskych detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania. V roku 2006 -2007 pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ako odborná poradkyňa pre oblasť rozvoja kvality práce s rómskymi deťmi a mládežou. V tomto období manažovala národnú časť celoeurópskej mládežníckej kampane za ľudské práva, rozmanitosť a participáciu Každý iný – všetci rovní (All Different – All Equal). V rokoch 2008 – 2013 pôsobila ako manažérka pre oblasť vzdelávania mládeže pre IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže. Zameriava sa na metodickú, konzultáčnú a školiacu stretégiu práce s mládežou.

-Janette Maziniová Motlová/Publikované so súhlasom – Ale hejt neskryje/Zdroj životopis: romainstitute.sk/Foto: facebook Janette Maziniová Motlová-

REKLAMA