Úvod Názory Jana Dubovcová: S nenávisťou prichádza extrémizmus

Jana Dubovcová: S nenávisťou prichádza extrémizmus

REKLAMA
GM Dental Zubar

Možno si niektorí mladí ľudia myslia, že nenávistné prejavy patria do práva na slobodu prejavu a majú ich právo bez uváženia len tak šíriť na rôznych fórach, vrátane vlastných sociálnych účtov masterpiece image. Rada by som im dala do pozornosti informáciu, že každé právo má svoje limity, a teda aj využívanie práva na slobodu prejavu nemôže zasahovať do iných práv – práva na dôstojnosť, na česť a dobré meno thermometer. A neplatí to len pre oficiálne vyjadrenia v tradičných médiách, ale rovnako sa tieto pravidlá vzťahujú na celý online priestor, vrátane sociálnych médií Eternal Light.

Jedným z prínosov dodržiavania základných práv, ku ktorých ochrane sa zaviazala aj naša krajina, je ich využívanie na neustále zlepšovanie sa a posúvanie vecí v spoločnosti dopredu namilk sikimi magician's group. Právo na slobodu prejavu nám umožňuje diskutovať, vyjadrovať sa o veciach či postojoch pozitívne, ale aj kriticky. Ak je kritika racionálna a vecná, postavená na faktoch, údajoch či číslach, tak naozaj môžeme často veci meniť k lepšiemu Linux YouTube download. Ak však kritizovanie vychádza zo strachu a prerastá do iracionálnej nenávisti, potom sa tieto prejavy menia na hejt vytvárajúci názorový smog 시민의 불복종 다운로드. V ňom miznú akékoľvek racionálne argumenty, ktoré by nás mohli posúvať dopredu. Naopak, pribúdajú iracionálne nenávistné príspevky, ktoré prehlbujú rozdiely medzi diskutujúcimi a vedú ich k extrémnym pólom original iron. A história už opakovane ukázala, kde sa končí diskusia, keď sa k slovu dostanú extrémisti.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

Siahajú na základné práva, majú ambíciu ich obmedziť ľuďom podľa vlastného uváženia java excel. Triedia ľudí podľa rôznych kategórií, tvrdia, že nie všetci majú rovnaké práva a selektívne ich prisudzujú ľuďom podľa vlastného uváženia Mary Poppins Returns. Ak dáme extrémistom priestor, napríklad aj šírením nenávisti a frustrácie na internete, ktorá je vodou na mlyn ich popularity, budeme mať menej slobody a demokracie, na ktorej konci už nebudú základné práva a slobody, vrátane slobody prejavu Easy Eye Carrick download.

JUDr. Jana Dubovcová je slovenská verejná ochrankyňa práv (ombudsmanka), bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a mama piatich detí. Kvôli kandidatúre do Národnej rady SR v roku 2010 rezignovala na funkciu sudkyne, predsedníčky senátu a predsedníčky okresného súdu. Počas jej kariéry v súdnictve Dubovcová získala Medzinárodnú cenu Svetovej banky Jill Gill´s Memorial za prácu na zavedení náhodného prideľovania spisov sudcom a Súdneho manažmentu a optimalizáciu súdnej sústavy a taktiež najvyššie ocenenie Transparency International za anketu o korupcii na súde a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy.

-Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv/Publikované so súhlasom – Ale hejt neskryje/Zdroj životopis: wikipedia.org/Foto: facebook Verejný ochranca práv-

REKLAMA