sobota, 25. septembra. 2021
Domoss

Martin Valo

Martin Valo, 46 rokovvedúci galérie Fontána Piešťany, nezávislý kandidátvolebný obvod č. 3, kandidát číslo 21poslanec MsZ mesta Piešťany v rokoch 2006-2010poslanec VÚC TSK...

MUDr. Zuzana Nedelková

MUDr. Zuzana Nedelková, 46 rokov SZČO, nezávislá kandidátka volebný obvod č. 3, kandidátka číslo 15 Narodila som sa, vyrastala, študovala, športovala v Piešťanoch. Svoj pobyt v milovanom meste som...

Mgr. Mária Plšková

Mgr. Mária Plšková, 58 rokov špeciálny pedagóg, Sloboda a Solidarita volebný obvod č. 3, kandidátka číslo 17Nastal čas, aby došlo k zmene tvárí v našej regionálnej politike a preto som...

Ing. Peter Michalec

Ing. Peter Michalec, 28 rokov podnikateľ,  Sloboda a solidarita volebný obvod 3, kandidát číslo 13 Absolvoval som klasickú kombináciu, gymnázium v Piešťanoch a výšku v Bratislave. Potom som si...

Martin Cifra

Martin Cifra, 40 rokov riaditeľ zariadenia pre seniorov, nezávislý kandidát volebný obvod 3, kandidát číslo 2 VŠ vzdelanie odbor: Verejná správa – Verejná politika. Téma bakalárskej práce:...

PhDr., Mgr. Marián Dubovský

PhDr., Mgr. Marián Dubovský, 61 rokov riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry, nezávislý kandidát volebný obvod 3, kandidát číslo 5V meste Piešťany žijem vyše 58 rokov...
REKLAMA