pondelok, 24. jún. 2019
Domoss jun vseo

Slovensko je veľmocou v lyžovaní na tráve. Začalo to na Ahoji

Nemeckému vynálezcovi Josefovi Kaiserovi (1911-1981) vďačíme za to, že pred temer 50 rokmi vyvinul náradie - lyže, na ktorých sa dalo spúšťať po...

Mlynárska história 13. – Jozef HARMAT a jeho montážna čata

S menom Jozefa Harmata, dlhoročného pracovníka technického úseku podnikového riaditeľstva sa viaže množstvo vykonanej práce skoro na všetkých mlynoch, ktoré boli funkčné v rokoch od znárodnenia...

Piešťany kedysi

Viete ako vyzerali Piešťany za čias Winterovcov? Viete ako sa maličká osada na brehu Váhu menila vďaka rozvoju kúpeľov, ktoré sa práve prácou členov...

Mlynárska história – 12. Príchádza strategické rozhodnutie

Centralizácia výroby múk za roky 1948 – 1958, rajonizácia a spriemyselňovanie pekárenskej výroby i výroby krmív pre rozvíjajúce sa veľkochovy ošípaných a hovädzieho dobytka sa musela prejaviť aj...

50 rokov vodného motorizmu v Piešťanoch

Pre Klub vodného motorizmu a vodných športov v Piešťanoch bol 17.marec 2011 významným dňom. Pred 50-timi rokmi dňa 17.marca 1961 veľká skupina zanietených zväzarmovských motoristov...

Mlynárska história 11 – Osobnosti – Svetozár Mocko

Svetozár Mocko sa narodil 18. júla 1924 v mlynárskej rodine bratov Mockových v obci Prašník pri Vrbovom. Predtým než Ivan (Svetozárov otec) a Štefan Mocko kúpili v Prašníku...

Kanada vs. ZSSR – hokejová bitka, ktorá preslávila Piešťany

Pravdepodobne ani blížiace sa majstrovstvá sveta nepreslávia Slovensko v hokejovom svete viac, než piešťanský súboj juniorských tímov Kanady a Sovietskeho zväzu zo 4....

Hastrman spod Benátok (Rozprávka pre dospelých)

Tajomná a búrlivá rieka Váh, rieka ktorá si tiekla kade chcela, blúdiaca po širokej, niekde zúženej považskej rokline, medzi horami Karpát od Tatier až k Dunaju...

Mlynárska história – 10. Ďalšie organizačné zmeny v rokoch 1958 – 1959

V mlynskom a pekárenskom priemysle prišlo začiatkom roku 1958 k novému organizačnému usporiadaniu. Rozhodnutím Povereníctva potravinárskeho priemyslu v Bratislave (zrejme po dohode s Prahou) boli zrušené Západoslovenské mlyny...

Príbehy z mlynov – Vo vreci alebo na vreci!

V úvode tohoto seriálu sme avizovali, že jeho súčasťou budú popri osobnostiach aj príbehy, či historky zo života na mlynoch. Jedným z príbehov bol aj príbeh...

Mlynárska história – 9. Bohuslav Čechmánek

Už v úvodných častiach tohto seriálu som sa zmienil o tom, že za roky 1917/8 až 1991, čo sú skoro tri štvrtiny 20. storočia sa v Ružovom...

Menej známe výtvarné diela Piešťanca, akademického sochára Valéra Vavra

Hneď v úvode sa žiada povedať, že tento príspevok nemá ambíciu prezentovať dielo Valéra Vavra* v celej jeho šírke ani hodnotiť jeho umelecké a žánrové smerovanie....

Knihu Údolím Radošinky pokrstili vodou z potoka

Rozhovor o knihe Údolím Radošinky, s autorom Alexandrom Urminským, rodákom z Veľkých Ripnian, ktorý však už dlhé roky žije v Piešťanoch, sme priniesli na konci...

Mlynárska história – 8. Ružový mlyn 1953-1957

Bolo to obdobie neustálych organizačných zmien. Avšak kymácajúca sa loďka Ružového mlyna v kvase tvorby organizačnej štruktúry celého národného hospodárstva, všetkých jeho odvetví a odborov...

Mlynárska história – 7. Ružový mlyn 1948-1952

„V roku 1948 prešla politická moc v štáte do rúk robotníckej triedy pod vedením KSČ, ktorá sa stala vedúcou vládnou politickou stranou. Vedúcich funkcií v štátnych orgánoch,...

Mlynárska história – 6. Ružový mlyn 1945-1948

Obdobie medzi rokmi 1945 až 1948 sa javilo ako perspektívne z pohľadu mnohých živnostníkov a podnikateľov. Nebezpečenstvo hrozilo iba kolaborantom a veľkým firmám s vysokým počtom zamestnancov. To...

Mlynárska história – 5. Ružový mlyn počas 2. svetovej vojny

Dobre prosperujúci podnik, akým Ružový mlyn bezpochyby bol, pútal pozornosť niektorých členov československej vlády už v medzivojnovom období. Export múk do Nemecka a veľkých kúpeľných...

Vodník vyliezol z vody vo dne – alebo nie každá pomsta je sladká

Bývali to idylické časy. Ako všetko, čo pominie a už sa nedá vrátiť. Na zlé sa zabudne a idyla dávnych či nedávnych čias sa...

Mlynárska história – 4. Ružový mlyn v období medzi I. a II. svetovou vojnou

Ľudovít Winter sám uvádza, že otcom myšlienky výstavby Ružového mlyna bol jeho prokurista – splnomocnenec na jednania menom kúpeľného podniku, Edmund (Ede) Tolnai (1880 Budapešť...

Mlynárska história – 3. Ako a prečo vlastne postavili Ružový mlyn?

Píše sa rok 1917. Vojna trvá oveľa dlhšie, ako sa očakávalo. Civilnú klientelu kúpeľov už dávno vystriedali ranení vojaci a rehabilitujúci dôstojníci. Tých okolo 2000...
REKLAMA
Lenna jun
Na rozku nie sme E
Ecoklima
Plantex Jahodka
Plantex Hrasok
Plantex samozber Jahody
Rotator Pivovar
Rotator Ziwell
MHK CS