pondelok, 25. marec. 2019
Domoss Vitaj Jar

50 rokov vodného motorizmu v Piešťanoch

Pre Klub vodného motorizmu a vodných športov v Piešťanoch bol 17.marec 2011 významným dňom. Pred 50-timi rokmi dňa 17.marca 1961 veľká skupina zanietených zväzarmovských motoristov...

Mlynárska história 11 – Osobnosti – Svetozár Mocko

Svetozár Mocko sa narodil 18. júla 1924 v mlynárskej rodine bratov Mockových v obci Prašník pri Vrbovom. Predtým než Ivan (Svetozárov otec) a Štefan Mocko kúpili v Prašníku...

Kanada vs. ZSSR – hokejová bitka, ktorá preslávila Piešťany

Pravdepodobne ani blížiace sa majstrovstvá sveta nepreslávia Slovensko v hokejovom svete viac, než piešťanský súboj juniorských tímov Kanady a Sovietskeho zväzu zo 4....

Hastrman spod Benátok (Rozprávka pre dospelých)

Tajomná a búrlivá rieka Váh, rieka ktorá si tiekla kade chcela, blúdiaca po širokej, niekde zúženej považskej rokline, medzi horami Karpát od Tatier až k Dunaju...

Mlynárska história – 10. Ďalšie organizačné zmeny v rokoch 1958 – 1959

V mlynskom a pekárenskom priemysle prišlo začiatkom roku 1958 k novému organizačnému usporiadaniu. Rozhodnutím Povereníctva potravinárskeho priemyslu v Bratislave (zrejme po dohode s Prahou) boli zrušené Západoslovenské mlyny...

Príbehy z mlynov – Vo vreci alebo na vreci!

V úvode tohoto seriálu sme avizovali, že jeho súčasťou budú popri osobnostiach aj príbehy, či historky zo života na mlynoch. Jedným z príbehov bol aj príbeh...

Mlynárska história – 9. Bohuslav Čechmánek

Už v úvodných častiach tohto seriálu som sa zmienil o tom, že za roky 1917/8 až 1991, čo sú skoro tri štvrtiny 20. storočia sa v Ružovom...

Menej známe výtvarné diela Piešťanca, akademického sochára Valéra Vavra

Hneď v úvode sa žiada povedať, že tento príspevok nemá ambíciu prezentovať dielo Valéra Vavra* v celej jeho šírke ani hodnotiť jeho umelecké a žánrové smerovanie....

Knihu Údolím Radošinky pokrstili vodou z potoka

Rozhovor o knihe Údolím Radošinky, s autorom Alexandrom Urminským, rodákom z Veľkých Ripnian, ktorý však už dlhé roky žije v Piešťanoch, sme priniesli na konci...

Mlynárska história – 8. Ružový mlyn 1953-1957

Bolo to obdobie neustálych organizačných zmien. Avšak kymácajúca sa loďka Ružového mlyna v kvase tvorby organizačnej štruktúry celého národného hospodárstva, všetkých jeho odvetví a odborov...

Mlynárska história – 7. Ružový mlyn 1948-1952

„V roku 1948 prešla politická moc v štáte do rúk robotníckej triedy pod vedením KSČ, ktorá sa stala vedúcou vládnou politickou stranou. Vedúcich funkcií v štátnych orgánoch,...

Mlynárska história – 6. Ružový mlyn 1945-1948

Obdobie medzi rokmi 1945 až 1948 sa javilo ako perspektívne z pohľadu mnohých živnostníkov a podnikateľov. Nebezpečenstvo hrozilo iba kolaborantom a veľkým firmám s vysokým počtom zamestnancov. To...

Mlynárska história – 5. Ružový mlyn počas 2. svetovej vojny

Dobre prosperujúci podnik, akým Ružový mlyn bezpochyby bol, pútal pozornosť niektorých členov československej vlády už v medzivojnovom období. Export múk do Nemecka a veľkých kúpeľných...

Vodník vyliezol z vody vo dne – alebo nie každá pomsta je sladká

Bývali to idylické časy. Ako všetko, čo pominie a už sa nedá vrátiť. Na zlé sa zabudne a idyla dávnych či nedávnych čias sa...

Mlynárska história – 4. Ružový mlyn v období medzi I. a II. svetovou vojnou

Ľudovít Winter sám uvádza, že otcom myšlienky výstavby Ružového mlyna bol jeho prokurista – splnomocnenec na jednania menom kúpeľného podniku, Edmund (Ede) Tolnai (1880 Budapešť...

Mlynárska história – 3. Ako a prečo vlastne postavili Ružový mlyn?

Píše sa rok 1917. Vojna trvá oveľa dlhšie, ako sa očakávalo. Civilnú klientelu kúpeľov už dávno vystriedali ranení vojaci a rehabilitujúci dôstojníci. Tých okolo 2000...

Mlynárska história – 2. Mlynári a mlynárski montéri

V predchádzajúcej časti nášho seriálu sme hovorili najmä o mlynoch v Piešťanoch, dnes sa pozrieme na ľavý breh Váhu, do Moravian a do obce Banka,...

Mlynárska história na pokračovanie – diel 1

Autorom seriálu o mlynárskej histórii Piešťan, ktorý Vám v budeme prinášať na pokračovanie, je Alexander Urminský. Jeho život bol dlhé roky spojený s Ružovým...
REKLAMA
Pozemok Vrchna
Plantex hrusky
Plantex3
Plantex2
Rotator Pivovar
Rotator Ziwell
MHK CS