Úvod História Balneologické múzeum Imricha Wintera získalo hodnotnú plastiku

Balneologické múzeum Imricha Wintera získalo hodnotnú plastiku

REKLAMA

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch obohatilo historickú zbierku o hodnotnú neskorobarokovú plastiku sv. Jána Nepomuckého, ktorú získalo vďaka finančnej podpore hlavného partnera – Fondu na podporu umenia erwin4. Plastika predstavuje stojacu postavu svätca zachovanú čiastočne v torzálnom stave – chýba pravá ruka od lakťa, na ľavej chýba časť prstov 2conv 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Knebl
PN Taxi

Postava svätca je v zbožnom postoji s nabok sklonenou hlavou bez pokrývky x as a character. Odetý je v albe, cez ktorú má oblečenú ako vrchné rúcho kazulu (ornát). Kazula je zvonový plášť bez rukávov na bokoch otvorený s otvorom pre hlavu, ktorý nadobudol elipsovitý tvar Myway download. Vpredu je označený latinským krížom Drevná hmota plastiky je poškodená drevokazným hmyzom. Na chrbte má dlhý plášť. Jednoznačne určujúce atribúty chýbajú 제미니 맨 다운로드. Na základe analógií a postoja predpokladáme, že svätec držal v ruke kríž. Plastika má výšku 97 centimetrov a je vyrezaná z lipového dreva Free download of animations. Pôvodná farebná úprava (polychromia sa nezachovala).

Autorstvo je neznáme, avšak kvalitná rezba prezrádza zručného majstra neskorého stredoeurópskeho baroka 자동차 경주 게임 다운로드. Kvalitu rezby je vidieť najmä v prevedení tváre a hlavy. Na ich stvárnení a spracovaní vidno už prejavy rokokovej jemnosti. Podľa prevedenia a umeleckého stvárnenia datujeme plastiku do druhej polovice 18 recipes. storočia. Úplne jednoznačné nie je ani jej určenie.

Je možné, že by pôvodne mohlo ísť nie o plastiku sv. Jána Nepomuckého ale o plastiku sv name mp3. Ignáca z Loyoly (zakladateľa rádu jezuitov), ktorý býva zobrazovaný v jezuitskom rúchu alebo v ornáte. Na plastike sú úbytky drevnej hmoty, ktoré môžu naznačovať jej sekundárne úpravy Pdf immediately. Poškodenie nasvedčuje, že plastika bola v minulosti dlhodobo umiestnená v nevyhovujúcich priestoroch. Stav plastiky si bude vyžadovať reštaurátorský zásah.

Čo sa týka pôvodného umiestnenia plastiky, ponúkajú sa dve alternatívy – mohla by pochádzať z interiéru Kostola sv. Martina vo Vrbovom, odkiaľ bola začiatkom 20. storočia odstránená (pravdepodobne z dôvodu poškodenia). Menej pravdepodobná sa zdá možnosť, že by mohlo ísť o plastiku, ktorú spomína kanonická vizitácia z roku 1788 a podľa ktorej sa drevená socha sv. Jána Nepomuckého nachádzala pri moste cez potok Holeška smerom na Krakovany (dnešné Námestie Jozefa Emanuela).

V roku 2018 plánuje dať Balneologické múzeum Imricha Wintera plastiku zreštaurovať a potom trvalo vystaviť v expozícii sakrálneho umenia nášho múzea.

REKLAMA