Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Senzácia za každú cenu, neznalosť, alebo zámer len očierňovať?

Published

on

Reklama
Reklama

Ako už titulok môjho blogu napovedá, odpoveď na dôvody prečo niektorí ľudia konajú ako konajú nemám, ale verím, že každý súdny človek si spraví názor sám. Takže k veci. V stredu mi riaditeľka Služieb mesta Piešťany hovorí pri stretnutí, že jej volal pán Turský z Piešťany TV, že mesto má v novom rozpočte na rok 2017 na údržbu detských ihrísk 23-tisíc, ale že o údržbu sa starajú služby. Moja odpoveď bola v duchu: „samozrejme, že má, veď je to transfer pre vás – Služby mesta Piešťany“. Včera mi volal ďalší človek, s otázkou čo to má znamenať, ako si mesto predstavuje dať do rozpočtu 23-tisíc na niečo, čo robia SMP. Vec som opäť vysvetlil. Nedalo mi to však a išiel hľadať zdroj týchto dezinformácií.

20161026_081554-pano

Piešťany TV zverejnila 20. decembra článok a video s nadpisom „Mesto chce udržiavať detské ihriská za 23 tis. eur, pritom ich majú v správe Služby mesta Piešťany“.  V ňom sa napríklad píše aj toto: „V schválenom rozpočte mesta na budúci rok bolo na výstavbu ďalších detských ihrísk vyčlenených 40 tis. eur. Aj keď ihriská sú v správe Služieb mesta Piešťany, ktoré ich udržuje z vlastného rozpočtu, mesto si vyčlenilo ďalších 23 tis. na údržbu. Pre koho a načo je táto suma určená nikto nevie, ale s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote bude minutá cez nejakého externého dodávateľa.“  Text je zdrojovaný piestany.sk bez mena autora.

Nuž a aká je realita?

Reklama

Stačí si otvoriť onen zdroj www.piestany.sk preklikať sa na http://www.piestany.sk/transparentne/rozpocet-mesta/ a tam si vybrať rozpočet na rok 2017. Potom treba nalistovať stranu 113, kde sa píše:

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk.

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 23 000 € Kapitálové výdavky: 40 000 € Celkové výdavky: 63 000 €

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok 2016 2017 2018 2019

Plánovaná hodnota 46 46 46 46

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Finančné plnenie:

Transfer SMP – údržba detských ihrísk (r.p. 640) 23 000 €

Výstavba detských ihrísk (r.p. 700) 40 000 € DI  (Vážska ul., DI MČ Kocurice, DI Lodenica)

Takže znovu si kladiem otázku – „Senzácia za každú cenu, neznalosť, alebo zámer len očierňovať?“ Nestalo sa totiž prvý raz, že Piešťany TV púšťa do éteru nepravdy, rovnako ako piešťanský printový týždenník. S pánom Turským som už mal facebookovú komentárovú konfrontáciu, ale zjavne nepomohlo. Čo ma mrzí, že pred aprílom tohto roka mi volal pomerne často a chcel informácie, ale odvtedy čo som sa stal viceprimátorom už nezavolá a neoverí si veci.

Teraz už počujem ako niektorí čitatelia týchto riadkov hovoria, jasné je pri koryte a bráni seba v neschopnom vedení mesta. Ono je to však trochu inak. Nemám problém znieť objektívnu kritiku,  rovnako ako nemám problém niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Čo ma však hnevá je klamstvo a očierňovanie, bez overených faktov, z neznalosti, alebo zo zámeru. Tento šport sa v Piešťanoch i na Slovensku rozrastá. Je však veľmi nebezpečný, lebo spôsobuje samodeštrukciu v tom, že ľudia sú znechutení, ako je všetko zlé a ako všetci kradnú, pričom to nie je vždy pravda… Následkom je apatia, alebo radikalizácia názorov. Keď potom príde čestný, poctivý človek, s čistými úmyslami, narazí na bahno toho, čo tu produkujú ľudia ovládajúci systém so spriaznenými „novinármi“ a má jednoducho smolu. Lenže rovnako má smolu celá naša spoločnosť, lebo toto je cesta do záhuby, kedy nás budú ovládať stále tí, ktorí nás dostávajú do tohto stavu.

Jedna informácia na záver. Pri písaní týchto riadkov som hľadal, kto je vlastne vysielateľom – držiteľom licencie Piešťany TV, keďže na webe televízie sa to nedočítate. Narazil som pri tom na Tlačovú informáciu zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. 9. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde sa  píše: „uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV PIEŠŤANY production, s.r.o. (programová služba Piešťany TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním príspevku Mestský úrad na konci roku 2015… v programe Piešťanský magazín dňa 6. 1. 2016″.

Toľko vyjadrenie, predpokladám nezaujatého, kontrolného orgánu na margo kvality správ tejto televízie.

Tomáš Hudcovič

Populárne články