Úvod Blogy Organizácie pozor! Ešte mesiac môžete podávať žiadosti o granty na kultúru, šport,...

Organizácie pozor! Ešte mesiac môžete podávať žiadosti o granty na kultúru, šport, sociálne a zdravotné projekty.

REKLAMA

Zastupiteľstvo TTSK 14. februára 2018 schválilo aj 570 tisíc eur na projekty. Sú vypísané tri výzvy: 1. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže, 2 국제시장 영어자막 다운로드. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov a 3. Podpora športových aktivít a mládeže iptime searcher.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám okrem právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území TTSK. Projekty treba predkladať do 29.3.2018, minimálna výška je 500 EUR. O 570 tisíc eur sa budú môcť uchádzať projekty v týchto oblastiach:

1 사탄의인형 2019 다운로드. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže

Cieľom programu je podporiť ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt a podpora organizovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít v rámci Trnavského
samosprávneho kraja 바이트 계산기 다운로드. Prostredníctvom výzvy je možné podporiť
kultúrne aktivity, vydávanie pôvodnej tvorby a skvalitnenie organizovaného využitia voľného času obyvateľov na území TTSK v roku 2018 화이트 라이언 찰리 다운로드. Výzva je určená pre deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území TTSK.

2. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov

Program je zameraný na zvýšenie úrovne poskytovania sociálnej pomoci a zlepšenie stavu zdravia populácie Modern Combat. Medzi jeho ciele patria: predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím, skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zníženie chorobnosti, posilnenie prevencie chorôb
a zlepšenie nových diagnostických metód v zdravotníctve Parasitic Water Part 1.

3. Podpora športových aktivít a mládeže

Výzva má napomôcť skvalitneniu organizovaného využitia voľného
času obyvateľov na území TTSK a podporiť organizovanie športových a pohybových aktivít pre deti, mládež a dospelých helix jump 다운로드.

Každý žiadateľ môže podať jeden projekt. Projekty majú byť realizované v období od 01.01. 2018 do 07.12. 2018. Podrobné informácie a pokyny žiadateľom sú už dostupné na webstránke TTSK tu  – dotačné výzvy War frame download.

 

REKLAMA