Úvod Aktuality Krajská výzva na dotácie pre kultúru vyhlásená

Krajská výzva na dotácie pre kultúru vyhlásená

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Výzvu na dotácie s názvom Prvá pomoc kultúre v Trnavskom kraji vyhlásila VUC-ka na zmiernenie dopadu pandémie koronavírusu. Určená je subjektom profesionálne nezriaďovanej kultúry, medzi ktorých rozdelí stotisíc eur Breathe download. Žiadosti môžu podávať záujemcovia do 14. augusta.

Program Prvá pomoc kultúre v Trnavskom kraji je zameraný na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu a udržateľnosť nezriaďovateľných kultúrnych subjektov sand. Dotácia bude slúžiť výhradne na úhradu nákladov, ktoré vznikli po 15.3.2020, a to konkrétne miezd a platov, prenájom priestorov, zabezpečenie dodávania energií, plynu, vody, kanalizácie, telekomunikačných služieb League of Legends.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Trnavského kraja alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na jeho území, alebo poskytujú služby jeho obyvateľom Almind free download. O dotáciu nemôže žiadať obec, mesto a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je obec, mesto a vyšší územný celok.

V rozpočte je na kultúru vyčlenených 100 tisíc eur 신과함께 인과 연 다운로드. O pridelení a výške udelenej dotácie rozhoduje župan na základe návrhu hodnotiacej komisie zloženej z vicežupanov a odbornej verejnosti ako poradného orgánu vymenovaného županom.

Subjekty, ktoré sa uchádzajú o dotáciu  musia riadne preukázať predchádzajúcu (aj plánovanú a neuskutočnenú) činnosť. Žiadosť môžu podať iba jednu a doručiť ju treba osobne alebo poštou do 14. 8. 2020 na adresu TTSK.

-red- Zdroj: trnava-vuc.sk  Ilustr. foto: archív, trnava-vuc.sk

REKLAMA