Úvod Aktuality Župa pre krízu upravila rozpočet na tento rok

Župa pre krízu upravila rozpočet na tento rok

Župan Jozef Viskupič
REKLAMA
Skola Rakovice

Krajské zastupiteľstvo reagovalo na výpadok daňových príjmov v odhadovanej  výške 7 mil. eur. Poslanci tiež rozhodli o budúcnosti prebytočných budov a urobili ďalší krok k vyriešeniu dlhoročného problému so správou cesty v Horných Orešanoch, časti Majdánske Sad song download.    

Trnavský samosprávny kraj v roku 2019 hospodáril s prebytkom rozpočtu 12,8 mil Windows 95 iso download. eur.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Knebl

Za týmto priaznivým výsledkom je hlavne rast ekonomiky v minulom roku. Výdavky župy ovplyvnili zmeny legislatívy, ktoré upravovali valorizáciu platov, rekreačné poukazy
či tzv extraterritorial rights. „obedy zadarmo.“

V minulom roku župa realizovala aj významné rozvojové investície. Ich výsledkom je napríklad zriadenie Centra sociálnych služieb v Galante, reštart systému duálneho vzdelávania či pilotný projekt participatívneho rozpočtu 예스 파일 다운로드.

Kraj pokračoval v opravách ciest a investoval do modernizácie budov kultúrnych inštitúcií.

Trnavská župa tento prebytok použije najmä na tvorbu dostatočne silného rezervného fondu 2018 포토샵 cc 다운로드. Aktuálne zaznamenáva každomesačný výpadky v príjmoch, ktoré tvorí hlavne podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, aké dôležité je mať k dispozícii finančnú rezervu. Finančné dopady koronakrízy župa čiastočne sanovala práve z rezervy, ktorú si predvídavo vytvorila už minulý rok. Z celkovej sumy 9,4 mil. eur budú 2 mil. eur použité na úhradu záväzkov v prímestskej autobusovej doprave, ktoré vznikli v roku 2019.

Poslanci tiež schválili predaj prebytočnej budovy v Holíči za 305 tis. eur. Túto sumu ponúkol víťaz verejnej obchodnej súťaže. Budov v minulosti župa ponúkala predať až 21-krát. Nevyužívané budovy bývalej SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch budú prenajaté Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá bude slúžiť novej Fakulte zdravotníckych vied. Univerzita investuje do rekonštrukcie a modernizácie budovy 240 tis. €.

 Ďalej bol na rokovaní zastupiteľstva bol odsúhlasený prenájom súboru objektov bývalého SOU elektrotechnického a strojárskeho v Piešťanoch pre občianske združenie Iniciatíva Arta na 25 rokov. S kolektívom miestnej kultúrnej obce trnavská župa spolupracuje pri vzniku kultúrneho a kreatívneho centra.

Trnavská župa pokračuje vo vysporiadaní pozemkov pod cestou do miestnej časti Majdánske. Tento problém bol neriešený viac ako 30 rokov. Poslanci dnešným rozhodnutím o prevode pozemkov obce Horné Orešany za 1 € urobili ďalší krok k tomu, aby táto cesta prešla pod správu župy, ktorá sa bude môcť o ňu plnohodnotne starať.

Po dvoch videokonferenciách Zastupiteľstvo TTSK rokovalo prezenčnou formou za dodržania protiepidemiologických opatrení. Kvôli dodržaniu odporúčanej vzdialenosti medzi poslancami sa zasadnutie výnimočne uskutočnilo v priestoroch Strednej školy obchodu s služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA