sobota, 15. mája. 2021
Domoss

Ako vybaviť: Súpisné a orientačné číslo domu

Číslovanie stavieb upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. K určeniu súpisného a orientačného čísla je potrebné vyplniť žiadosť adresovanú mestskému úradu....

Ako vybaviť: voličský preukaz

Ak sa nebudete v deň volieb zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska a chcete využiť svoje právo voliť, musíte si vybaviť voličský preukaz. Na...

Ako vybaviť: úľavu od poplatku za odpad

Oslobodenie alebo úľavu od poplatku za komunálny odpad majú rôzne skupiny obyvateľov. Musia si však uplatniť do 31. januára svoje nároky na referáte daní...

Ako vybaviť: voľba poštou zo zahraničia

Už o dva mesiace nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Pravidlá pre ľudí, ktorí nebudú 10. marca na Slovensku sa od tých minulých nezmenili. Občania s...

Ako vybaviť: parkovacie miesto pre ZŤP

Od 1. januára 2012 platia nové zásady pri vybavovaní parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých. Poslanci ich schválili v decembri, pretože radnica chcela regulovať počet...

Ako vybaviť: civilný sobáš

Budúci manželia musia začať vybavovať sobáš minimálne dva týždne vopred. Obrátia sa na matriku, kde im vysvetlia všetky podrobnosti. Snúbenci musia vyplniť predpísané tlačivo –...

Ako vybaviť: poskytovanie sociálnych služieb

Mesto Piešťany  na základe originálnych  kompetencií rozhoduje o odkázanosti občana na sociálnu službu. Viete s akými problémami sa naň môžete obrátiť? Na Referáte  sociálnych vecí Mestského...

Ako vybaviť: trvalý a prechodný pobyt

Zmena adresy bydliska sa vybavuje na mestskom úrade na počkanie. Prihlásenie na trvalý pobyt je zdarma, ale potvrdenie o ňom, ktoré môže občan potrebovať...
REKLAMA